Nyheter

Miljöforskare gläds åt USA:s nya reformpaket

Joe Biden undertecknar lagen i Vita huset.

Klimatexperter har stora förväntningar på USA:s nya reformpaket, som nu undertecknats av president Joe Biden.
– Det är fundamentalt viktigt för världens klimatambitioner, säger Stanfordprofessorn Chris Field.

USA | Det omfattande lagpaketet skrevs under av Biden på tisdagen, vilket innebär att det nu träder i kraft. Den största delen handlar om klimatsatsningar – beräknade till mer än 370 miljarder dollar.
Och lagen kommer verkligen att ha betydelse. Det är tre forskare som TT pratat med överens om.

– Chris Field, professor i jordsystemvetenskap och biologi vid Stanford University, tror att den kommer att få global betydelse.

– Jag tror att USA:s ledarskap inom klimatområdet är helt nödvändigt för att världen ska kunna göra de framsteg som behövs.
Det sänder starka signaler till världen att agera.

"Effekt direkt"

Field tycker att lagen visar på hur man kan uppmuntra till den gröna omställningen för bland annat elproducenter, tillverkare och konsumenter. I lagen finns även sådant som incitament för att minska luftföroreningar och satsningar på att motverka skogsbrandsriskerna.

– Jag är optimistisk om att vi kommer att börja se signaler på att den har omedelbar effekt. Att vi ser en större efterfrågan på konsumentprodukter, framför allt elfordon och energieffektiva apparater. Och jag tror att vi kommer att börja se företagsinvesteringar, säger han.

Kenneth Gillingham, ekonomiprofessor vid Yale med ett forskningsintresse för miljö- och energipolitik, är upprymd över undertecknandet.

– Det är så svårt att få igenom någonting politiskt i USA, så det är på sätt och vis historiskt, säger han.

Sol och vind

Han betonar framför allt skattelättnaderna för produktion och investeringar inom sol- och vindkraft.

– Alla modeller pekar på att vi kommer att se mer sol- och vindkraft i USA än vad vi skulle gjort annars. Det kommer inte vara tillräckligt för att nå 100 procent förnyelsebara energikällor, men det kommer att snabba upp utbyggnadstakten, säger han.

Han lyfter också fram energilagringsambitionerna, framför allt batterier på både elnätsnivån och för hushåll.

En annan del i lagen som Gillingham pekar på är rättviseaspekten, att satsningar riktas mot låginkomstområden. Bland annat ökar möjligheterna att bygga laddstationer i de delarna av samhället, och subventioner för begagnade elbilar införs.

– Det finns utrymme för fattigare samhällen att växa med hjälp av ren energi på ett sätt som de inte hade gjort annars, säger han.

Kan straffa utsläppare

Richard Rood, klimatprofessor vid University of Michigan, kallar reformpaketet ett genombrott. Förutom energisatsningarna lyfter han fram åtgärder för att minska metanutsläpp. Metan är en potent gas som bidrar till växthuseffekten.

– Ett av de stora problemen med frackning (hydraulisk spräckning) och explosionen av naturgasutvinning i USA är att det leder till stora läckor av metan. Vad lagen gör är att tillåta reglering, kartläggning och straff mot dem. Det borde vara en av de minst kontroversiella delarna av lagen, och är äntligen på plats.

Forskarna är överens om att lagen kommer att påverka olika delar av landet på olika sätt. Och även om det är Demokraterna som drivit igenom den kan det vara i republikanskt styrda delstater den får störst effekt.

– Mycket av den förnyelsebara energin produceras i republikanska delstater, medan suget efter elfordon och politik finns i demokratiskt styrda. Jag tror att skattekrediterna kring vindenergi får större betydelse i republikanska och glesbygdsdelstater. Lagen är politiskt ganska smart på det sättet, säger Rood.

Viss kritik

Men det är inte bara klang och jubel. En del kontroversiella delar finns, som satsning på kärnkraft samt infångning och lagring av koldioxid.

– En del ser det som att man underlättar fortsatt användning av fossila bränslen, och satsar mycket pengar på något som kanske inte är ekonomiskt och kanske inte fungerar, säger Rood.

Gillingham är också skeptisk till att elfordonen verkligen får det lyft som åsyftas, eftersom det för att få skattelättnader ställs krav på att batterierna ska vara producerade i Nordamerika och till stor del ha nordamerikanskt innehåll.

– Flera har noterat att få om ens någon av elbilarna som finns i USA kvalificerar sig för skattelättnaden. Förhoppningen är väl att det byggts upp leveranskedjor i USA om några år, säger han.

Ingen av forskarna säger att lagen kommer att lösa alla miljöproblem, men alla beskriver det som ett stort steg i rätt riktning.

– När vi väl börjat gå mot en grön omställning kommer den att samla kraft. När folk ser att strategierna fungerar och den förbättrar folks liv, och kunder får tillgång till bättre fordon och apparater, elnätet blir mer pålitligt och det blir mindre luftföroreningar, så bidrar det ytterligare till accelerering av utsläppsminskningar, säger Chris Field.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.