Nyheter

Skottland tar täten i kampen mot mensfattigdom

Som första land i världen har Skottland infört gratis mensskydd till alla som behöver det.

Som första land i världen har Skottland infört gratis mensskydd till alla som behöver det. Syftet är att hantera det globala problemet med så kallad mensfattigdom då menstruerande kvinnor, icke-binära och transmän inte har råd att köpa mensskydd. En effekt av det kan vara att man undviker att gå till skolan under mens eller att samma mensskydd används för länge med risk för infektion.

SKOTTLAND | Lagen om gratis mensskydd, the Period Products Act, trädde i kraft i måndags i Skottland och innebär att lokala myndigheter och lärosäten måste tillgängliggöra mensskydd för alla som behöver dem. Den skotska regeringen har investerat mer än 30 miljoner euro för att finansiera reformen, rapporterar Euronews.

Det var Labourledamoten Monica Lennon som 2019 lade fram ett lagförslag om gratis mensskydd. Året därpå röstade Skottlands parlament Holyrood för förslaget med stöd från alla partier. När lagen nu träder i kraft säger Monica Lennon att hon är tacksam för alla människor som har stött förslaget:

– Det här är ännu en stor milstolpe för de som har kampanjat för mensvärdighet och för gräsrotsrörelser som visar vilken skillnad som progressiva och modiga politiska val kan göra, säger hon, rapporterar Euronews.

Hon betonar att lagen kommer att göra särskilt stor skillnad nu när levnadsomkostnaderna stiger och att den utgör ett hopp om vad som kan uppnås när ”politiker går samman” för att förbättra för människor.

Mensfattigdom är ett globalt problem och enligt en skotsk studie från 2019 hade så många som en fjärdedel av tillfrågade studenter haft svårigheter att få tillgång till mensskydd. I Storbritannien beräknas omkring en av tio flickor inte ha råd med mensskydd, enligt en studie från Plan International UK från 2017.

Mensfattigdom är en aspekt av det stigma som är kopplat till menstruation och som får stora effekter på många flickors skolgång – enligt undersökningar av Plan International stannar ungefär hälften av alla flickor hemma från skolan när de menstruerar i Uganda och Indonesien. Brist på mensskydd är ett av flera skäl till att de missar skolan, andra skäl kan handla om att de inte tillåts lämna hemmet, att de påförs skam och är rädda för att de ska blöda igenom på sina kläder, eller för att det inte finns rena och privata toaletter på skolorna.

* * *
LÄS MER
Skottland på väg införa gratis mensskydd
Gymnasieelever får gratis mensskydd
Satsning på mensskydd säkrar flickors skolgång

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.