Nyheter

Kina behöver fler barn – vill minska aborterna

 Under 2021 sjönk Kinas födelsetal till den lägsta siffran sedan statistiken började föras 1949, när det kommunistiska Kina grundades, enligt officiell statistik, rapporterar AFP.

Kina inför en rad nya åtgärder som ska uppmuntra familjer att skaffa fler barn. Dessutom ska familjer avrådas från att genomgå aborter.
Men trots lättnader och förmåner är det många som tvekar om att bli flerbarnsföräldrar.

KINA | Befolkningstillväxten är den svagaste på flera decennier och i takt med att arbetsstyrkan i landet blir äldre blir det allt svårare för de arbetsföra att försörja dem som slutat arbeta.

Om utvecklingen fortsätter i Kina, som förde en ettbarnspolitik från 1980 till 2015, är det inte långt till att befolkningen börjar minska i stället för att öka varje år, enligt myndigheterna. Från 2016 blev det tillåtet att ha två barn i jättelandet och från i fjol har det varit tillåtet att ha tre barn. Men fortfarande väljer många ändå att inte bli flerbarnsföräldrar.

Lisa Eklund, docent i sociologi vid Lunds universitet som forskar om kinesiska befolkningsfrågor, säger att sättet på vilket man från statens sida tidigare pratade om ettbarnspolitiken har fått starkt fäste hos många kineser.

– Den var från början ackompanjerad av en stark politisk retorik kring fördelarna med att begränsa befolkningen och att bara ha ett barn. Rent kulturellt har man framför allt i storstäder accepterat den tankestrukturen, och den förändras inte över en natt, säger hon.

Men det har även blivit väldigt dyrt att ha barn, med höga kostnader för bland annat boende och utbildning, vilket gör att många tvekar.

Flexibelt arbete

Nu är tanken att en mängd åtgärder kring försäkring, boende, utbildning, anställning och skatter för dem som väljer att skaffa barn ska vända trenden. Bland annat ska alla län, städer och provinser i Kina inrätta minst en statligt finansierad mödra- och barnomsorgsinstitution.

Arbetsgivare ska enligt de nya nationella riktlinjerna – som inte mindre än 17 myndigheter har enats om – uppmuntras att erbjuda sina anställda barnomsorg samt underlätta för dem som vill arbeta mer flexibelt för att kunna kombinera jobbet med familjelivet. Det ska även gradvis bli enklare att få tillgång till fertilitetsbehandlingar för gifta kvinnor i landet.

Vill minska aborterna

Myndigheterna vill också förebygga oavsiktliga graviditeter och minska antalet aborter som inte anses medicinskt nödvändiga, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Framför allt under ettbarnspolitiken har könsselektiv abort gjort det möjligt att ”välja bort” flickor, vilket har lett till en könsobalans. Men nu vill myndigheterna minska aborterna, vilket inte förvånar Lisa Eklund, som ser en önskan om ökade födelsetal som det verkliga motivet.

– Det är anmärkningsvärt att de använder könsselektiva aborter och problemet med könsobalans som en förevändning för att begränsa kvinnors reproduktiva rättigheter, säger hon.

En aspekt är också papporna, som till stor del lyser med sin frånvaro i sammanhanget, säger Lisa Eklund.

– Så länge männen inte tar sitt ansvar i hemmen och bidrar till att familj och arbete går att förena på det privata planet så tror jag att det blir svårt att få upp födelsetalen nämnvärt.

Kan minska 2025

Om siffrorna inte vänder uppåt kommer befolkningen i världens folkrikaste land att minska redan år 2025, enligt landets nationella hälsokommission.
Under 2021 sjönk Kinas födelsetal till den lägsta siffran sedan statistiken började föras 1949, när det kommunistiska Kina grundades, enligt officiell statistik, rapporterar AFP.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.