Nyheter

Ukraina planerar rättegång mot Putin

Vladimir Putin.

Sex månader efter det att Ryssland inledde sin invasion håller Ukraina på att ta fram en plan för att åtala den ryske presidenten Vladimir Putin och hans högsta militära chefer för att ha startat kriget.

UKRAINA | Planen för den internationella tribunalen leds av Andrij Smirnov, som är chef för den ukrainska presidentadministrationen.

Åtalet kommer att röra aggressionsbrott, en paragraf som är en del av Romstadgan och antogs 2010.

Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som har tagit sig an världens allvarligaste brott under de senaste 20 åren, är sedan tidigare i färd med att utreda krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord i Ukraina.
Siktar på 2023

ICC kan dock inte undersöka anklagelser om aggressionsbrott eftersom varken Ryssland eller Ukraina har ratificerat Romstadgan.

Den av Ukraina initierade tribunalen är därför ”det enda sättet att säkerställa att de brottslingar som startade kriget i Ukraina snabbt ställs till svars”, säger Smirnov.

– Världens minne är kort. Därför vill jag att den här tribunalen ska påbörja sitt arbete nästa år.

Från ukrainskt håll är man medveten om att den anklagade inte kommer att närvara, men rättegången ”kommer att säkerställa att de här personerna stämplas som kriminella och att de inte tillåts resa i den civiliserade världen”, säger Smirnov.

Redo att underteckna

Ukrainska åklagare har hittills identifierat omkring 600 misstänkta, däribland högt uppsatta militärchefer, politiker och politiska kommentatorer.

Ett internationellt fördrag har tagits fram och är nu redo för de regeringar som vill skriva under det.

Därefter kommer tribunalens domslut att erkännas av de länder som skrivit under fördraget, vilket innebär att de som dömts riskerar att bli gripna på respektive lands territorium.

Enligt Smirnov är ett antal länder beredda att underteckna dokumentet före årsskiftet och förhandlingar pågår med ”flera europeiska partner som är villiga hålla i tribunalen”.

Försiktigare i väst

Medan Polen och de baltiska staterna, som står Ukraina närmast, stött förslagen har man från franskt och tyskt håll än så länge intagit en försiktigare hållning, vilket skulle kunna förklaras av politiska överväganden.

– Vissa länder försöker, trots att man erkänner aggressionen mot Ukraina, hålla ett litet fönster öppet för att kunna förhandla med Vladimir Putin, säger Smirnov.

Men även Västeuropa har så sakteliga börjat öppna för idén. I maj efterlyste exempelvis EU-parlamentet en särskild internationell tribunal för aggressionsbrott.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.