Reportage

Vattenbrist får Zimbabwe att satsa på fler brunnar

Zimbabwes nationella vattenmyndighet uppger att de kommer att gräva 35 000 nya vattenbrunnar i landet fram till 2025 – främst i områden där bristen på nederbörd orsakat en växande vattenbrist.

Zimbabwes regering planerar att gräva många tusentals nya brunnar i landet för att bemöta de växande problemen med torka och låga nivåer i landets vattenreservoarer. Samtidigt varnar experter för effekterna av en ohållbar exploatering av grundvattnet.

ZIMBABWE | Zimbabwes nationella vattenmyndigheter uppger att de planerar att gräva 35 000 nya vattenbrunnar under de kommande tvår åren.

Samtidigt är en stor majoritet av befolkningen i Zimbabwes huvudstad Harare redan beroende av grundvatten för sina behov. Det konstaterar ett institut knutet till det mellanstatliga organet SADC i en studie, där man slår fast att grundvattnet är en ”ändlig resurs” och att det krävs noggranna kontroller för att utnyttjandet ska kunna vara hållbart.

Under sommaren har Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa lanserat en satsning där många nya brunnar ska grävas i stadsdelar där befolkningar sedan många år har tvingats leva utan tillgång på kranvatten.

Minskade grundvattennivåer

Satsningarna genomförs trots att vattenmyndigheten tidigare har konstaterat att landets grundvattenresurser måste utnyttjas med försiktighet.

Experter varnar för att en minskad nederbörd i klimatförändringarnas spår leder till en minskad påfyllning av grundvattennivåerna – och att det krävs fler studier för att säkerställa en hållbar utveckling.

– Om uttaget av grundvatten blir för stort så kommer resursen givetvis att börja ta slut, konstaterar forskaren Innocent Nhapi till IPS.

Ett växande problem

Han menar att det behövs fler kvalificerade studier med hjälp av modern teknik för att ta reda på hur stora landets grundvattenreserver är – som sedan följs upp av regionala planer över hur stora kvantiteter som kan utnyttjas.

Vattenbristen är ett växande problem i flera av landets större städer där befolkningarna ofta tvingas stå i allt längre köer vid de offentliga vattenkranarna. Och än värre är situationen på landsbygden i landets sydvästra delar, där effekterna av bristande nederbörd är särskilt stora.

Problemen förvärras i takt med att nederbörden blir alltmer opålitlig.

– Korta och intensiva regn innebär stora vattenmängder, men också att en stor del av vattnet bara rinner undan eftersom det inte hinner penetrera marken och fylla på vattenreserverna, säger Tirivanhu Muhwati vid landets klimat- och miljödepartement, till IPS.

Dammar för lagring

Sedan länge har både experter och myndighetsföreträdare förespråkat att landet behöver bygga fler dammar där man kan lagra vatten. Men liksom inom många andra områden har bristen på resurser gjort att dessa planer inte har kunnat realiserats.

Trots att befolkningarna i storstäderna har fortsatt att växa har det i exempelvis Bulawayo inte anlagts några nya vattendammar sedan självständigheten 1980 – vilket gjort det nödvändigt för myndigheterna att gräva allt fler brunnar istället.

Situationen är densamma i flera länder i södra Afrika, och Världsbanken konstaterar att en växande del av befolkningen i regionen har blivit beroende av grundvatten för sin vattenförsörjning på grund av det förändrade klimatet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.