Nyheter

Historiskt hot från EU mot Ungern

EU-kommissionen och betyder att man nu drar åt tumskruvarna rejält om premiärminister Viktor Orbáns Ungern, ett av de medlemsländer som lyfter allra störst ekonomiskt stöd.

I ett historiskt EU-förslag vill nu kommissionen dra in nästan 80 miljarder kronor i stöd till Ungern.
– Jag tror absolut pengarna har betydelse. ”Money talks”, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) till TT.

EU/UNGERN | Beskedet kom under söndagen från EU-kommissionen och betyder att man nu drar åt tumskruvarna rejält om premiärminister Viktor Orbáns Ungern, ett av de medlemsländer som lyfter allra störst ekonomiskt stöd. Förslaget är också historiskt, inget land har tidigare hotats med sådana ekonomiska sanktioner.

Hans Dahlgren är försiktigt optimistisk att det kan få en verklig effekt:

– Jag är säker på att Ungern vill hantera detta på ett sätt så att man ändå till slut kan tillgodogöra sig de här pengarna. Sedan med tanke på vad som hänt i det här landet så finns det anledning att vara skeptisk men det är samtidigt bra om det sker en förändring åt rätt håll.

Skydda EU:s budget

Förslaget grundar sig i att man från EU-håll anser att Ungern inte lever upp till en rättsstats principer och dessutom pekar på en rad brister när det gäller att bekämpa korruption inom landet.

”Det här är för att skydda EU:s budget och de finansiella intressena gentemot lagöverträdelser i Ungern”, skriver EU-kommissionen i ett uttalande.

Möjligheten att frysa stöd till medlemsländer kom till för ett par år sedan i samband med budgetförhandlingar och var ett krav bland annat från svensk sida. Hans Dahlgren applåderar nu att man ges möjligheten att sätta press på Ungern:

– Jag menar att det är väldigt bra att kommissionen utnyttjar det här nya instrumentet. Det är inte för att straffa länder utan för att få till förändringar. Nu hålls pengarna inne tills Ungern verkligen kan bevisa att det blir en skillnad.

Ändrat lagar

Den kontroversielle premiärministern Viktor Orbán och partiet Fidesz har under lång tid ifrågasatts. Sedan 2010 har partiet ändrat Ungerns konstitution och skapat hundratals nya lagar som bland annat begränsat pressfriheten liksom rättigheter för hbtq-personer.

Så sent som för ett par dagar sedan fastställde också EU-parlamentet att Ungern inte längre kan ses som en fullvärdig demokrati utan benämns som en ”parlamentarisk autokrati”. Fördömandet röstades igenom med 433 röster mot 123 där alla svenska ledamöter utom Sverigedemokraterna röstade för.

EU:s medlemsländer har nu en månad på sig att ta ställning till förslaget att kraftigt begränsa EU-stödet. En kvalificerad majoritet, definierat som minst 55 procent av de 27 medlemsländerna som representerar 65 procent av EU:s totala befolkning, måste rösta ja.

– Det gör att till exempel Polen och Ungern inte kan hålla varandra bakom ryggen, säger Dahlgren.

Han vill samtidigt inte uttala sig om hur en moderatledd regering ställer sig i frågan men konstaterar:

– Det får du fråga dem om förstås, men jag kan konstatera att under lång tid har vi diskuterat detta i EU-nämnden och där har det funnits brett stöd för den här mekanismen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.