Reportage

Nationalisten Giorgia Meloni kan bli Italiens nästa premiärminister

45-åriga Giorgia Meloni är en skicklig politiker med en lång politisk karriär bakom sig.

Politikern Giorgia Meloni öppnade officiellt årets valkampanj i hamnstaden Ancona. Platsen var omsorgsfullt vald eftersom regionen Marche styrs av hennes eget parti det nationalistiska ytterhögerpartiet med rötter i fascismen, Italiens bröder.

Hennes lojala regionala partikamrater fanns på plats liksom en stor samling människor som tog emot henne med flaggor, ovationer och genom att skrika hennes namn.

Giorgia Melonis parti leder i opinionsmätningarna inför valet den 25 september 2022. Och för första gången någonsin är Italiens bröder större än de andra allianspartierna Matteo Salvinis Lega och Silvio Berlusconis Forza Italia.

Hennes i den närmaste popstjärnestatus är ett tecken på att hon har medvind. Själv har Meloni redan utmålat sig som landets nästa premiärminister.

45-åriga Giorgia Meloni är en skicklig politiker med en lång politisk karriär bakom sig. I sina tal gillar hon dock att utmåla sig som offer och en som slår ur underläge – ett populistiskt drag.

– Hon har en enorm ledarskapsförmåga och har som ingen annan kvinna i italiensk politik tidigare lyckats förvalta den på ett ypperligt sätt, säger den politiska filosofen och författaren Giorgia Serughetti.

Som 15-åring gick Meloni med i den neofascistiska organisationen Ungdomsfronten, ungdomsgrenen av fascistiska Movimento Sociale Italiano, som bildades av ex fascister efter andra världskriget.

Senare var hon medlem i Silvio Berlusconis parti, men lämnade det år 2013 och grundade Italiens bröder. Under åren har hon genomfört en stor och välskött förändring av partiet. Men det finns fortfarande flera partimedlemmar med fortsatt vurm för fascismen och Benito Mussolini i partiet, vilket Meloni som har siktet inne på att vinna, försöker få styr på.

De är obekväma och ett hinder för hennes egna framgångar, men ett effektivt medel för motståndarsidan att lyfta fram för att attackera henne. Meloni försöker dock rätta in alla i ledet, som hon går först i. Hon är segerviss och har inte råd med många misstag, varken egna eller från partimedlemmar.

Meloni är den första kvinna i Italien som leder ett parti med betydande väljarstöd – ett stöd som har byggts upp under en längre tid. I valet i september ser det i nuvarande opinionsundersökningar ut som att hon kan få upp mot 25 procent av rösterna och bli högerns största parti och kanske till och med det största totalt.

Enligt Giorgia Serughetti har Meloni skickligt gjort en kursändring i politiken från neofascismen till vad hon kallar demokratisk postfascism med starkt fokus på nationalism, den italienska traditionella kärnfamiljen i kombination med nyliberal ekonomisk politik.

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti. FOTO: Christin Sandberg

Fokus på kärnfamiljen och nationen

Men att det är en kvinna som representerar nationalism och ett ytterhögerparti är ingen seger för kvinnorna i Italien, konstaterar författaren och feministen Giorgia Serughetti.

– Meloni representerar nationalism, överhöghet – italienarna först -, konservativ familjepolitik och kristendom. Och genom sin politik ställer hon kvinnor mot varandra. Utrikes födda kvinnor, muslimska kvinnor och lesbiska kvinnor är till exempel inte inkluderade i de grupper som utlovas statligt stöd i olika former, säger hon.

Melonis popularitet kan delvis förklaras med att hon helt enkelt står för kärnan i den italienska kulturen ”Dio, patria famiglia”, det vill säga gud, hemland och familj. Och som hon själv har uttryckt det: ”Gud, hemlandet och familjen är inte en slogan, utan det vackraste kärleksmanifestet.”

Även under sitt tal i Ancona gör hon referenser till Gud och hemland. Hon får också med sig publiken på ett skämt om risken att sträcka upp fel arm när hon gestikulerar ofta och bestämt.

Mycket av Giorgia Melonis framgångar och medvind kan förklaras med att hon kommer från en tid i opposition.

– Det är en av förklaringarna. En annan är att Italien är ett i grunden konservativt högerland med en mäktig överklass och en åldrande befolkning som har mycket att förlora på för stora förändringar, säger Serughetti.

Med Meloni och för den delen även Berlusconi känner de här grupperna sig trygga. Satsningar på den traditionella kärnfamiljen, stopp för invandring och en nyliberal ekonomisk politik med fokus på företagen känns som ett säkrare alternativ i otrygga tider.

Rättigheter står på spel

Det finns dock mycket att frukta för stora grupper i samhället. Kvinnor, hbtqi+-personer, flyktingar, utrikes födda, utrikes födda kvinnor är alla grupper som riskerar att se inskränkningar i sina rättigheter och möjligheter i samhället.

Till exempel har Melonis parti röstat nej till alla lagförslag som skulle förbättra livsvillkoren för hbtqi-personer. Enligt Serughetti blir det nog inte tal om att ta tillbaka lagar, såsom lagen om ”civila förbund” för samkönade par – en vad som ses som ganska urvattnad lag när den väl röstades igenom.

– Men vi kommer heller inte se några framsteg på området rättigheter för den här gruppen och inte heller för några andra minoritetsgrupper, säger hon.

Giorgia Meloni öppnar valkampanjen i Ancona 23 augusti 2022
Giorgia Meloni öppnar valkampanjen i Ancona 23 augusti 2022. FOTO: Christin Sandberg

Den sociala högerpolitik Meloni för omfattar ”italienare” och de italienare som lever i kärnfamiljer. Melonis familjepolitik skiljer sig i sak inte mycket från den ungerska premiärministern Viktor Orbáns förda politik. Skillnaden är att Orbán är mer hårdför och kan vara det utifrån sin maktposition, enligt Serughetti.

För kvinnor kommer rättigheterna säkerligen att inskränkas genom en familjepolitik med Órbans traditionella familjepolitik som modell. Det är en modell som dels bygger på att förena familjepolitiken med visionen om att det ska födas flera vita barn till den ungerska- och i det här fallet italienska nationen med en anti-migrations-retorik, dels handlar det om att vilja bekämpa allt som handlar om utökade rättigheter och möjligheter för hbtqi+-personer och deras levnadsvillkor.

I Ungern är familjepolitiken dessutom riktad mot medelklassen och att stärka den. Medan de som har en svagare position i samhället inte omfattas.

Meloni utlovar till exempel sina väljare att avskaffa den medborgarlön som infördes av Femstjärnerörelsen för ett par år sedan i ett försök att bekämpa fattigdomen och ge fler familjer och barn möjlighet till ett värdigt liv.

Abort hotas försvåras

När det handlar om kvinnors rättigheter är aborträtten redan i dag på sätt och vis hotad, eftersom det i stora delar av landet i princip är omöjligt att genomföra en abort på grund av att läkarna vägrar genomföra dem med hänvisning till samvetsfrihet.

Men aborträtten är garanterad i lag, även om den inte fungerar i praktiken i dagsläget. Med en högerregering ledd av en extremhögerpolitiker som Meloni riskerar kanske inte lagen att upphävas men urholkas ytterligare spår Serughetti.

– Finansieringen kommer säkerligen gå till att stärka de delar i sjukvården som främjar prevention och rådgivning kring aborter men med inriktningen att förhala, försvåra och försöka övertala kvinnorna att behålla barnet, säger Serughetti och tillägger:

– Det skulle även kunna bli aktuellt med ett bidrag till kvinnor för att få dem att behålla fostret.

I Marche, där Italiens bröder styr, är abortmotståndet kompakt, liksom motståndet mot abortpiller. Och organisationen Pride fick nej till att organisera Pride i staden för första gången.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.