Nyheter

Existera prisas för arbete mot kvinnlig könsstympning

Luul Jama, ordförande för den ideella föreningen Existera, tog i måndags emot Plan International Sveriges Flickapris för sitt arbetet mot kvinnlig könsstympning.

Den ideella föreningen Existera prisades på måndagen av Plan International Sverige för sitt arbete mot könsstympning och för att hjälpa de kvinnor och flickor som har utsatts.
– Vi är oerhört lyckliga och stolta att Plan International Sverige valde att lyfta upp vår förening och problemet med könsstympning av flickor och kvinnor, säger Luul Jama, ordförande för Existera, till Tidningen Global.

SVERIGE/KVINNLIG KÖNSSTYMPNING | Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen beräknas ha utsatts för någon form av kvinnlig könsstympning och många av dem lider i sviterna av övergreppet under stora delar av sina liv. Priset tillkännagavs i samband med den internationella flickadagen som inträffar årligen den 11 oktober och som i år firas för tionde gången.

Ett av de länder där kvinnlig könsstympning är utbredd är Somalia där Luul Jama är född – där uppskattas 98 procent av alla flickor och kvinnor utsättas för könsstympning, men Luul Jama själv hör inte till dem eftersom hennes föräldrar valde att inte låta henne gå igenom det och därmed bröt en ond cirkel.

Stort behov att prata

Luul Jama startade 2015 en telefonjour dit flickor och kvinnor med frågor kring könsstympning kunde ringa. När hon märkte att behovet var stort etablerade hon föreningen Existera. Nu utför Existera flera olika typer av arbete som att föreläsa och utbilda personer verksamma inom socialtjänst och skola, men arbetar också fortsatt med telefonjour och gruppsamtal. Ett sådant gruppsamtal är för äldre kvinnor i Järvaområdet i Stockholm:

– Det finns ett jättestort behov av att få tillhöra en grupp, och att möta andra flickor och kvinnor som har drabbats, säger Luul Jama. För vissa har det länge funnits ett behov att få sätta ord på och dela sina erfarenheter, andra kan ha tyckt sig ha hittat ett sätt att hantera det de har gått igenom.

– En del har normaliserat det de har gått igenom, de har tagit avstånd från könsstympning men förstår inte att det som har hänt är fruktansvärt. Vårt arbete handlar mycket om att skapa tillit, säger Luul Jama och förklarar att i många fall fortsätter könsstympningen att påverka flickans eller kvinnans liv på olika sätt:

– Det är inte alla som kopplar sina besvär till könsstympningen, de kan ha dålig självkänsla, fly från konflikter och tänka att ”det är så här jag är som person”.

Bristande kunskap

Föreningen Existera uppskattar att omkring 75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för kvinnlig könsstympning. Det finns mottagningar där den som har utsatts för kvinnlig könsstympning kan få hjälp som Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm och vulvamottagningar som finns på flera platser i landet. Men för många drabbade är det svårt att söka hjälp från sjukvården.

– Många upplever att det är jobbigt att gå till sjukvården, de vet inte om det finns kunskap om det och känner att de blir dåligt behandlade och att övergreppet mot dem inte tas på allvar, säger Luul Jama, som anser att ett annat problem i Sverige är att man förlitat sig för mycket på att lagstiftning på området är tillräckligt.

I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet sedan tidigt 1980-tal och sedan 1999 är det också förbjudet för boende i Sverige att låta genomföra det utomlands. Men få åtal har skett och Luul Jama pekar på att ett stort problem i nuläget är att föräldrar som söker asyl i Sverige, och som kommer från grupper där kvinnlig könsstympning är vanligt, kan låta sina döttrar könsstympas innan de flyttar till Sverige.

– Risken är störst bland nyanlända om de har småbarn, men oftast könsstympas de redan innan de kommer till Sverige. Vi har funderat på hur man sprider kunskap om könsstympning redan under asylprocessen, kanske genom svenska ambassader, att man informerar om lagstiftningen i Sverige och vilka fysiska konsekvenser en könsstympning kan ha, säger Luul Jama.

Priset betydelsefullt

I motiveringen till priset skriver Plan International Sverige att föreningen Existera ”med starkt engagemang och expertis” hjälper flickor och kvinnor som i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning. ”De arbetar ihärdigt och metodiskt med att öka kunskapen i hela samhället och utbildar yrkesverksamma som möter de som utsatts eller riskerar att utsättas. De kämpar för alla flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och liv. ”, skriver Plan International Sverige på sin hemsida.

Luul Jama förklarar att såväl hon som föreningen i stort är lyckliga och stolta över att ha fått priset och att Plan International Sverige väljer att lyfta upp deras arbete:

– Det här betyder så otroligt mycket för flickor och kvinnor som bor i Sverige, det här är ett problem i hela världen och ska Sverige kunna vara en förebild måste vi se till att ingen flicka könsstympas här, säger Luul Jama.

* * *
LÄS MER
Hon vill sätta stopp för kvinnlig könsstympning
”Vi är inte tillräckligt arga över kvinnlig könsstympning”
”Kvinnlig könsstympning är en global fråga”

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.