Nyheter

Män större klimatbovar än kvinnor visar ny studie

”Kött leder inte till lycka” står det på plakatet till vänster under en klimatstrejk i Buenos Aires i Argentina i september 2021.

Mäns klimatpåverkan är större än kvinnors. Det märks bland annat av mäns dominans när det gäller bilkörning, köttätande och andel som hänger sig åt så kallad klimatförnekelse, fastslår en ny rapport från Göteborgs universitet, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

KLIMAT | Rapporten – som heter Klimat, kön och konsumtion – har sammanställt forskning om ojämlikheter mellan män och kvinnor och hur det påverkar beteenden, klimat och klimatarbetet. Köttkonsumtionen är central på många sätt – både när det gäller hushålls resursförbrukning och självbild.

– Män vill uppfattas som ”riktiga män” och äter också mer kött, säger Jimmy Sand, rapportförfattare och utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, i en kommentar.

Rapporten understryker också att klimatansvar gärna läggs på enskilda konsumenters axlar istället för att företag själva tar taktpinnen och går i bräschen för en hållbar värld.

Unga känner oro

Mest i kläm tycks unga – såväl män som kvinnor – hamna i ett läge då klimatkrisen eskalerar till följd av otillräckliga politiska insatser:

”Särskilt unga känner oro för klimatförändringar, i synnerhet flickor och unga kvinnor, och många deltar i klimataktivism, medan så kallade klimatförnekare till oproportionerligt stor del utgörs av äldre män, ofta med sysselsättning inom, eller med bakgrund i, traditionellt manliga näringar”, fastslår rapportförfattarna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.