Nyheter

Torka stort problem för Kanadas laxpopulation

Över 65 000 laxar har dött i samband med torka och uteblivna regn i British Columbia.

Kanadas laxpopulationer lider svåra förluster i sviterna av torka och förändrade klimatbeteenden. Det finns en chans att bringa återväxt till laxen, men för det krävs långsiktiga politiska insatser, menar forskare.

KANADA | Över 65 000 laxar har dött i samband med torka och uteblivna regn i British Columbia, rapporterar bland annat Gizmodo som har tagit del av bilder som visar drivor med döda laxar som kvävts i de magra flodådrorna.

Forskare har kartlagt utvecklingen i Neekasfloden norr om Vancouver, en flod som flera tusentals laxar årligen simmar uppför antingen för att lägga ägg eller dö, vilket är en resa som på många sätt bidrar till den övriga näringskedjan.

– Insikten att så många dog innan möjligheten att lägga några ägg var särskilt hjärtskärande, sade Allison Dennert, en av de forskare vid Simon Fraser University som har kartlagt masslaxdöden, rapporterar Gizmodo.

Kretsloppsförfall

Att laxar dör på väg uppför floder är inte ovanligt, däremot saknar den massdöd som  har bevittnats längs med Neekasfloden motstycke, menar Allison Dennert och liknar Neekasflodens utveckling i spåren av torka och förändrade klimatbeteenden som ett exempel på ett större kretsloppsförfall:

– Det är många bäckar som inte har något vatten alls nu, sade hon till Gizmodo.

Så många som 19 stora populationer av Stillahavslaxen riskerar stora populationstapp under de kommande 25 åren om krafttag inte sätts in för att skydda laxen, enligt en studie författad av forskare vid University of Victoria.

Koloniala problemrötter

Problemet är inte nytt, understryker Tara Martin, en av författarna till studien och forskare vid University of British Columbia. Ända sedan den europeiska koloniseringen av västra Kanada har laxpopulationen lidit i sviterna av förstörda eller omlagda vattenvägar och industrialisering och föroreningar av floder.

Ordentliga och prioriterade insatser för bevarande av den kanadensiska stillahavslaxpopulationen står därför och faller med omedelbara politiska beslut, menar Tara Martin:

– Det finns en politisk vilja att stödja återväxten av vildlaxen, men utan en vägkarta för att vägleda den typen av försök kommer utfallet bli begränsat, säger hon till Raincoast Conservation Foundation.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.