Citatet

Citatet: Jimmie Åkesson

Del av Jimmie Åkessons, Sverigedemokraterna, anförande under presskonferensen om regeringsbildningen den14 oktober.

”Ett maktskifte måste innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken. Sveriges regelverk ska inte vara mer generös än EU-rätten kräver av oss. Det handlar om den sökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet, begränsade rättigheter i asylprocessen, asylsökanden ska bära en större del av kostnaderna för mottagandet, uppehållstillstånd skall vara tidsbegränsade, vi mönstrar ut permanent uppehållstillstånd, kraftigt skärpta krav för medborgarskap, krav på vandel, krav på egen försörjning, längre vistelsetid i Sverige … skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott, utvisning på grund av bristande vandel … fokus på återvandring med fokus på dem som inte integrerats, stärka möjligheten för inre utlänningskontroller och ett mer effektivt verkställighetsarbete … antalet kvotflyktingar minskas … förhindra tillflödet av lågkvalificerad arbetskraft … kvalificering till välfärden för den som inte är medborgare.
Med mera. Med mera.”

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.