Nyheter

Diskrimineringen av kvinnor slår hårt mot matproduktionen

Kvinnor skördar ris i Bhaktapur, Nepal, måndagen den 17 oktober 2022.

I stort sett alla mätningar visar att kvinnor på landsbygden i världens utvecklingsländer lever under svårare förhållanden än männen. De är hårdare drabbade av fattigdom, exkludering och klimatförändringarnas effekter – vilket också slår mot matproduktionen.

JÄMSTÄLLDHET | En stor majoritet av den mat som konsumeras i Asien och södra Afrika kommer från småskaliga bönder – och i många regioner är mer än hälften av maten producerad av kvinnor.

Detta samtidigt som kvinnliga bönder fortsätter att diskrimineras inom en lång rad områden. Kvinnor äger i betydligt mindre utsträckning åkermark och boskap, de får sämre betalt än männen och har färre möjligheter att få tillgång till olika resurser och krediter. Dessutom är våldet mot kvinnor fortsatt mycket utbrett i många länder.

I många fattiga regioner blir kvinnorna ensamt ansvariga för sina familjer i samband med att männen rekryteras för att delta i konflikter, eller då de tvingas resa in till städerna i jakt på ett arbete.

I helgen uppmärksammade FN internationella dagen för världens landsbygdskvinnor genom att lyfta fram de strukturella hinder och den diskrimineringen som fortsätter att slå hårt mot många miljontals kvinnor. Orättvisorna leder bland annat till att kvinnor i lägre utsträckning har möjlighet att påverka beslut, både inom sina lokalsamhällen och inom hushållen.

FN lyfter också fram att kvinnor och flickor i lägre grad har tillgång till olika resurser och offentlig service, samtidigt som deras i många fall mycket tunga arbetsbörda sällan får något erkännande.

Detta trots att kvinnornas arbetsinsatser inom jordbruket har en helt avgörande betydelse, samtidigt som de i många fall också ansvarar det oavlönade arbetet inom hemmen.

Orättvisorna har mycket stora konsekvenser – för alla. FN uppger att om kvinnliga bönder hade samma förutsättningar som sina manliga kollegor så skulle det kraftigt öka matproduktionen i världens fattigaste regioner – vilket i sin tur skulle kunna minska undernäringen med upp till 17 procent.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.