Krönika

Tidöavtalet är en slakt av klimatpolitiken.

Fem miljoner ton ökade utsläpp av växthusgaser. Per år. Det är Naturvårdsverkets beräkning av vad ett av förslagen på klimatmotståndarområdet i Tidöavtalet innebär. ”Vi ser en tioprocentig ökning på de totala utsläppen i Sverige”, konstaterar klimatanalyschefen Sara Almqvist krasst.

KD-ledaren och SD-talespersonen meddelar att de inte håller med om beräkningarna. Och någonstans önskar jag att de på högerkanslierna har en hemlig kader av klimatstatistiker med superdatorer som kan ifrågasätta myndighetens torra expertis.

Men jag tvivlar.

Sanningen är den att Tidöavtalet är en slakt av klimatpolitiken.

Vilket är helt i linje med vad som görs i vår omvärld.

Sedan Parisavtalet tecknades har två saker hänt. Det ena är att forskningsläget blivit ännu allvarligare. Kod röd, som António Guterres säger. Det andra är att politiken förändrats så att ingen tror att ett avtal som det i Paris skulle vara möjligt att få signaturer under i dag.

Vilket på ett sätt inte är så märkligt. När världen blir otryggare, priserna stiger i torkans spår, krigen blir fler och brutalare, naturkatastrofen väntar om hörnet – då är det inte oväntat att en del vill dra sig undan, tänka på sig själva och de sina, sluta sig mot omvärlden.

Den radikala och konservativa nationalismen som sköljer över vår tid blir på så sätt ett svar på vad människans rovdrift på allt det som ger oss förutsättningarna till civilisation och ytterst liv, redan har ställt till med.

Den gröna ideologin formulerades för att undvika den fullskaliga katastrofen som alltid är miljöförstöringens yttersta konsekvens. Rachel Carson inleder sin Tyst vår med ett citat från filosofen och fredspristagaren Albert Schweitzer: ”Människan har förlorat förmågan att förutse och förebygga. Det leder honom att förstöra jorden.”

Vår förmåga att förutse blev bättre. 1988, 25 år efter Carsons bok, startade FN:s klimatpanel. Men trots varningarna förblev vi lika usla på att förebygga. Majoriteten av alla klimatutsläpp har vi genererat sedan dess.

Under hela denna tid har gröna politiker argumenterat, samlat och agerat. Men det har inte räckt för att byta kurs.

Klimatkatastrofen är här nu, och ändå bara en västanfläkt av vad som ser ut att komma.

Det ställer krav på den politiska rörelse som är min. Årets valrörelse måste bli den sista då det gröna partiets budskap kan sammanfattas med ”rösta på oss, så löser vi klimatproblemen”. Helt enkelt för att det inte är så enkelt. Tiden att i tid förebygga har sprungit ifrån oss. Och fördumningen av debatten gynnar inte oss, bara populisterna som nu tar över.

Vi måste fortsätta kämpa för att göra allt i vår politiska makt för att minska utsläppen. Som gröna och andra klimatmedvetna politiker nu gör på alla nivåer där de tar makt eller intar en oppositionsroll. Varje tiondels grad vi kan minska den globala uppvärmningen med gör skillnad. Framtiden har inte hänt än, det vi laborerar med är scenarier, den tiondelen kan vara hela skillnaden mellan en klimatkatastrof som ligger inom ramen för vad mänskligheten kan hantera – och civilisationens slut.

Men frågan allt fler ställer är också denna: ”Vilket samhälle behöver vi bygga i klimatkatastrofens tid?”

Resiliens, självtillit, lokal matproduktion, förgröning – de tekniska svaren är många och viktiga. Men det gröna svaret går ändå djupare. Det är motsatsen till nynationalisterna och nyssnazisternas, det är motsatsen till Tidöavtalet. Solidaritet, samarbete, förståelse, folkbildning. Vi kan inte stänga ute hotet. Konsekvenserna av våra handlingar kommer drabba också oss. Idag är det andra som drabbas hårdast i en allt osäkrare värld, imorgon kan det vara vi. Att hjälpa sin nästa, är att öka chanserna att få hjälp den dagen vi behöver.

Två politiska rörelser står nu emot varandra. Den ena är Åkessons, Le Pens, Melonis och för den delen Trumps och Putins. Den andra är den brokiga, den solidariska, den globala, den är aktivistens, den samlas under regnbågsflaggor och ordnar soppkök, den sysslar med urban odling och med bistånd, den är motstånd i praktiken och den är grön.

Ryggrad. Barbro Westerholm.

Den högernationalistiska riksdagsgruppen som har partibeteckningen Liberalerna.

Nyheter

EU uppmanas ställa krav på mänskliga rättigheter inför COP28

På måndagen möttes EU:s utrikesministrar och ordförande för klimattoppmötet COP28, Sultan Al-Jaber från Förenade arabemiraten, som också står värd för mötet som inleds senare i november. Nu uppmanar människorättsorganisationen Human Rights Watch EU att sätta press på landet att släppa fängslade människorättsförsvarare.

EU–FÖRENADE ARABEMIRATEN | På måndagen mötte EU:s utrikesministrar Sultan Al-Jaber inför COP28 som inleds den 30 november. Under mötet bör ministrarna uppmana Förenade arabemiraten att genomföra flera viktiga åtgärder innan mötet, anser Human Rights Watch. Organisationen menar att EU-ministrarna ska kräva att Förenade arabemiraten ska ”upphöra med sin repression av civilsamhället, släppa fängslade människorättsförsvarare fria och ”försäkra att regeringar vid COP28 förbinder sig för en fullständig, rättvis utfasning av alla fossila bränslen baserat på repekt för rättigheter”.

Human Rights Watch nämner särskilt en av de fängslade människorättsförsvararna – ingenjören, poeten och fyrabarnspappan Ahmed Mansoor. Mansoor greps i mars 2017 och har sedan dess godtyckligt hållits isolerad. Han anklagades bland annat för att ha spridit falsk information och för att ha skadat statens rykte. Enligt Human Rights Watch dömdes han enkom på grund av hans ”fredliga kritik av regeringens politik och hans modesta krav på människorättsreformer”. Trots det dömdes han till tio års fängelse i maj 2018, och senare samma år fastställde landets högsta domstol domen. Båda rättegångarna hölls bakom stängda dörrar. 

Han tvingats sova på golvet och har hållits i en mycket liten isoleringscell, uppger Human Rights Watch i rapporten The Persecution of Ahmed Mansoor: How the United Arab Emirates Silenced its Most Famous Human Rights Activist från 2021. Detta samtidigt som Förenade arabemiraten utmålar sig som ett tolerant land som respekterar grundläggande rättigheter. Ytterligare omkring 60 människorättsförsvarare i Förenade arabemiraten, liksom politiska dissidenter, har på orättfärdiga grunder fängslats sedan 2012, skriver Human Rights Watch. 

Inför klimattoppmötet sade FN:s klimatchef Simon Stiell att det kommer att finnas utrymme för klimataktivister att ”samlas fredligt och göra sina röster hörda”. Men enligt Human Rights Watch är det långt ifrån klart att så kommer att vara fallet då ”demonstrationer i praktiken är illegala” i Förenade arabemiraten, och för att COP28 ska bli framgångsrikt måste mänskliga rättigheter respekteras av värdlandet. Därför anser organisationen att EU:s utrikesministrar bör stötta en utfasning av fossila bränslen, krav på att alla människorättsföstarare frisläpps och man ser till att ”försäkra meningsfullt deltagande av oberoende röster vid COP28”, skriver man på sin hemsida.  

Nyheter

Rika länder levererar försenade klimatpengar

KLIMAT | Rika länders ouppfyllda löften om klimatfinansiering har lett till ökat misstroendet från utvecklingsländer. Men nu verkar det som om givarländerna för första gången har nått sitt mål, enligt OECD:s beräkningar inför klimatmötet COP28.

Länderna har lovat 100 miljarder dollar, motsvarande drygt tio gånger mer i kronor, om året i klimatfinansiering. Det nåddes sannolikt förra året, enligt organisationens generalsekreterare Mathias Cormann.

Det var i så fall två år senare än vad man planerat för. Världens mer utvecklade länder lovade 2009 att hjälpa utvecklingsländerna att komma i gång med omställningen och vidta förebyggande åtgärder inför möjliga klimatkatastrofer som de inte är lika medskyldiga till som mångåriga industriländer.

Utvecklingsländernas klimatinvesteringar kommer att behöva bli ännu större de kommande åren, understryker Cormann. Statligt stöd kan bara täcka en del av det och internationella donationer kommer att vara av högsta vikt, tillägger han.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.