Nyheter

Risk att Sverige inte klarar sina klimatmål.

Reduktionsplikten står för ungefär hälften av den minskning av utsläppen som Sverige måste göra för att klara klimatmålen till 2030.

Regeringens löfte att sänka priset på bensin och diesel genom att minska inblandningen av biodrivmedel riskerar att leda till att Sverige inte klarar sina klimatmål.
Och det kan bli dyrt, säger ordförande i Klimatpolitiska rådet Cecilia Hermansson i Ekots lördagsintervju.

KLIMAT | Regeringen vill sänka den så kallade reduktionsplikten, inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel, till EU:s lägsta nivå, sex procent.

Det kan skapa problem, enligt Cecilia Hermansson.

– I och med att man gör den här förändringen där man sänker kvoten till sex procent så skapar man ett hål som måste fyllas med något annat för att man ska kunna nå de här målen 2030, säger hon.

Reduktionsplikten står för ungefär hälften av den minskning av utsläppen som Sverige måste göra för att klara klimatmålen till 2030.

En minskning av reduktionsplikten till sex procent skulle öka utsläppen med fem till sex miljoner ton koldioxid.

– I ord står man upp för de klimatpolitiska målen, men när det gäller politiken så skapar man en uppförsbacke, och det måste vi se hur man kommer klara, säger Hermansson.

Regeringen kan inte säga att vi inte kan klara våra mål, för sedan kommer EU:s mål i stället och de är ganska likvärdiga.

Det innebär att Sverige kan behöva köpa utsläppsrätter från andra länder, enligt Hermansson.

– Det skulle kunna bli kostsamt om vi inte når upp till de mål som EU har ställt upp, säger Cecilia Hermansson.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.