Nyheter · Kommentar

Skillnaderna mellan länders befolkningsutveckling fortsätter

Nästa år kommer Indien att gå om Kina som världens folkrikaste land.

– Jordens befolkning förväntas fortsätta öka – men skillnaderna är stora mellan olika regioner och länder. Redan nästa år kommer Indien att gå om Kina som världens folkrikaste land, för att sedan dra ifrån ordentligt. Det skriver demografen Joseph Chamie i denna kommentar.

BEFOLKNINGSUTVECKLING | För närvarande har jorden runt åtta miljarder invånare, en siffra som enligt FN:s beräkningar kommer att stiga med ytterligare en miljard till 2037 och sedan med ytterligare en miljard fram till 2060.

Men utvecklingen skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder. Under nästa år kommer Indien att överta platsen som världens folkrikaste nation från Kina – och 2060 kan Indien komma att ha nästan en halv miljard fler invånare. Detta eftersom Kinas befolkning beräknas minska och uppgå till 1,2 miljarder 2060, medan Indiens förväntas stiga till 1,7 miljarder samma år.

Samtidigt förväntas invånarna minska i ett 50-tal länder i världen som i dag står för runt 30 procent av jordens samlade befolkning. Främst gäller det Kina, men också länder som Tyskland, Ryssland, Spanien, Polen, Japan och Sydkorea.

Detta medan befolkningarna i 25 länder förväntas bli mer än dubbelt så stora till 2060. Bland dessa länder, som i dag står för runt tio procent av jordens samlade befolkning, ingår bland andra Afghanistan och ett antal länder i Afrika. Snabbast förväntas befolkningarna öka i Kongo-Kinshasa och i Tanzania.

Mellan båda dessa grupper finns runt 120 länder som i dag står för runt 60 procent av jordens samlade befolkning och som alla förväntas få något större invånarantal till 2060. Där ingår bland andra USA, Kanada, Nigeria och Etiopien.

Samtidigt går det att förutse en fortsatt förändring jämfört med hur situationen såg ut 1980, då nästan hälften av de 15 länder som hade störst befolkningar också var utvecklade länder. För två år sedan fanns endast USA kvar inom den gruppen.

Den avgörande skillnaden är att kvinnor i länder som har snabbast ökande befolkningar förväntas föda mellan fem och sex barn under sin livstid, medan siffran ligger under två barn i genomsnitt i länder som upplever en befolkningsminskning.

Många länder ligger långt under de 2,1 födslar per kvinna som anses krävas för att en befolkning ska ligga kvar på samma nivå, medan siffran i Sydkorea är rekordlåg – 0,8 födda barn per kvinna.

Även vissa länder där antalet födslar är få, som Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA, förväntas samtidigt ha fortsatt ökande befolkningar tack vare en internationell migration till dessa länder. Om invandringen till dessa länder upphörde skulle dock befolkningarna i länderna börja minska.

Många länder som upplever en negativ befolkningstillväxt försöker vända utvecklingen genom olika åtgärder som ska uppmuntra till fler barn. Kina är det senaste i raden.

År 2020 födde kvinnor på global nivå i genomsnitt 2,4 barn. Det är ungefär hälften jämfört med siffrorna på 1950-talet, och genomsnittet förväntas fortsätta att sjunka. År 2050 förväntas därför närmare 50 länder ha mindre befolkningar än i dag, och 2100 förväntas detta gälla för 72 länder.

Eftersom många av dessa länder ligger i Europa innebär det att kontinentens nuvarande befolkning på 744 miljoner förväntas minska till 703 miljoner framåt mitten av nuvarande århundrade. I början av nästa århundrade beräknas den europeiska befolkningen vara nere på 585 miljoner.

På den afrikanska kontinenten är situationen den motsatta – där förväntas befolkningen öka snabbt och framåt slutet av nuvarande århundrade kan antalet invånare ha tredubblats, från dagens 1,3 miljarder till 3,9 miljarder invånare.

*Joseph Chamie är demograf och var tidigare chef för FN:s befolkningsfond. Han är författare till flera böcker om befolkningsfrågor.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.