Nyheter

Latinamerikas kvinnor mobiliserar för fri abort

"Den gröna vågen", rörelsen som kämpat för rätten till abort i Argentina.

Medan abort har förbjudits eller kraftigt inskränkts på flera håll i USA gör en lång kamp för aborträtt vissa framsteg längre söderut.
Argentina legaliserade abort 2020 och sedan dess har det hänt saker i regionen.

ABORT | Det finns intressanta tecken på att det sker en mobilisering, säger Mariana Romero, läkare och chef för ett forskningscenter i Buenos Aires.
Abortfrågan har länge splittrat det djupt katolska Argentina. Så sent som 2018 lades ett förslag fram om att legalisera abort. Men precis som tidigare så räckte det inte hela vägen – senaten satte stopp för en ny lag.

Bakslaget gav däremot mer bränsle till aborträttsrörelsen. Det offentliga samtalet förändrades, säger Mariana Romero, som är chef för Cedes, ett forskningscenter med fokus på sociala, ekonomiska och politiska frågor i Latinamerika.

Under 2018 letade sig debatten in i folks hem, tog sig in under familjelunchen. Människor började mer förstå varför kvinnor kan vilja göra en abort.

"Skapat momentum"

Drygt två år senare skedde det som kvinnorättsaktivister kämpat för i åratal. Ett nytt förslag hade lagts fram, och för första gången av en president, den vänsterorienterade Alberto Fernández. Utgången i senaten var oviss in i det sista, men anhängarna fick till slut anledning att jubla när en majoritet av ledamöterna sade ja till att legalisera abort.

Kvinnorörelsen i Argentina har i många år varit pådrivande i olika frågor, bland annat kampanjen ”ni una menos” (ungefär: inte en kvinna mindre) där man protesterat mot det dödliga våldet mot kvinnor. Aborträttsrörelsen ”la marea verde” (den gröna vågen) ses som en viktig faktor till att förslaget röstades igenom, trots hård kritik från bland annat den katolska kyrkan.

Gräsrotsrörelsen förde verkligen samman människor över hela landet och inom olika delar av samhället och såg till att man verkligen blev en kraft för förändring. Den gröna vågen har också spritt sig till andra länder, säger Rebecca Reingold, biträdande föreståndare vid O’Neill-institutet för nationell och global hälsovård vid Georgetown University Law Center.

I februari i år beslutade Colombias högsta domstol att avkriminalisera aborter i landet fram till och med vecka 24, och förra hösten meddelade den mexikanska högsta domstolen att en kriminalisering av abort strider mot grundlagen.

Argentina är det första landet på senare år som verkligen har skapat momentum i frågan om att avkriminalisera abort. Jag tycker nog att det har lett till viss rörelse i regionen och tror att det, beroende på lokala politiska förutsättningar, kan leda till fortsatta juridiska förändringar, säger Rebecca Reingold.

Tog eget initiativ

Länder med fri abort i Latinamerika har blivit fler i och med förändringarna som skett på senare år i Argentina och Colombia – men det är fortsatt få. Uruguay, inklämt mellan bjässarna Brasilien och Argentina, har ofta setts som ett föregångsland i sociala frågor i regionen. Där har abort nu varit lagligt i tio år.

2001 var abort den huvudsakliga orsaken till mödradödlighet i vårt land. På det sjukhuset där jag jobbar nu var nära hälften av alla dödsfall med gravida kvinnor en följd av abort, säger Verónica Fiol, gynekolog på Pereira Rossell-sjukhuset i den uruguayanska huvudstaden Montevideo.

Personal inom sjukvården insåg att något behövde göras. En organisation bestående av bland annat gynekologer och barnmorskor tog fram en strategi för att vägleda kvinnor i deras val, med syftet att förhindra att de råkade ut illa ut, eller i värsta fall dog, till följd av en osäker abort.

Man var tvungen att börja se osäkra aborter som ett hälsoproblem och som en anledning till mödradödlighet.

Steg för steg banades väg för det som sedan skedde 2012, när landet legaliserade abort till och med vecka 12.

Det var under en tid då man lagstiftade om många sexuella och reproduktiva rättigheter i Uruguay. I allt detta kom den här lagen till, säger Verónica Fiol och nämner kvinnorörelsen och det politiska klimatet som viktiga faktorer till beslutet.

Svårt uppnå jämlikhet

Hon tycker att den lagstiftning som gäller i Uruguay har många styrkor, men skulle gärna se att rätten till abort sträckte sig längre.

Jag anser att abort och en oönskad graviditet är en del av en kvinnas resa. Man kan i någon del av en kvinnas liv få följa henne genom en mycket efterlängtad graviditet. Och ibland får man följa samma kvinna några år senare genom en oönskad graviditet.

I Argentina har det snart gått två år sedan legaliseringen som ger kvinnor möjlighet att avsluta sin graviditet fram till och med vecka 14. Hur har det då gått att implementera den nya lagen?

Om lagen efterföljs på samma sätt överallt och utan några problem? Det gör den förmodligen inte, säger Mariana Romero och fortsätter:

Lagen är ju obligatorisk i hela Argentina, men sjukvården lyder under provinserna. Det finns provinser som är mer konservativa än andra och provinser med strukturella utmaningar. Att uppnå samma förutsättningar och samma standard överallt är svårt.

En mobilisering

Abortfrågan bubblar på olika sätt på den amerikanska kontinenten. I flera delstater i USA har man infört abortförbud efter det att landets högsta domstol i juni rev upp ”Roe mot Wade”, det domslut som sedan 1973 garanterat aborträtten.

Några av världens hårdaste abortlagar finns fortsatt i länder i Latinamerika. I Nicaragua, Honduras och El Salvador råder totalförbud, och i flera andra länder är abort förbjudet i olika hög grad.

För dem som vill att kvinnor ska ha rätt till fri abort finns dock positiva tendenser i Latinamerika, anser Mariana Romero.

Det finns intressanta tecken på att det sker en mobilisering i regionen. Hur långt det kommer räcka och om alla processer kommer att vara framgångsrika vet vi ju såklart inte. Men det visar på att det är möjligt, att det händer saker.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.