Nyheter

EU minskar biståndsutgifter – ”en oroväckande trend”

EU lever inte upp till sitt eget satta mål om stöd till de mest utsatta länderna, konstaterar biståndsplattformen Concord i en ny rapport.

EU lever inte upp till sitt eget satta mål om stöd till de mest utsatta länderna, konstaterar biståndsplattformen Concord i en ny rapport. Istället koncentreras stora delar av unionens bistånd till EU:s närområde och övre medelinkomstländer – och därtill med en ökande andel lånebistånd istället för gåvobistånd.

EU/BISTÅND | Trots en rad flyktingkriser, krig i Ukraina och i en tid av inflation och varubrist uppvisar EU minskade utgifter för bistånd – från 0,5 procent till 0,48 av unionens sammanlagda BNI för kalenderåret 2021, enligt biståndsplattformen Concords rapport Aid Watch 2022.

”Minskningen beror framför allt på att biståndet inte ökade när de europeiska ekonomierna återhämtade sig efter pandemikrisen. I absoluta tal var biståndet relativt oförändrat”, skriver Concord.

Betydelsefull aktör

EU:s medlemsstater står tillsammans för 43 procent av världens officiella bistånd och rankas därmed som en betydelsefull aktör för hållbar utveckling, menar Concord och pekar på unionens ökade fokus på sitt eget närområde som en bekymmersam trend:

”Oroväckande är en ökning av andelen bistånd som inte har koppling till utveckling i låg- och medelinkomstländer, eller som är motiverad av EU:s interna intressen snarare än biståndets mål”, skriver biståndsplattformen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.