Nyheter

Jordens befolkning snart åtta miljarder

Några av de snart åtta miljarder människorna på jorden.

FN uppskattar att jordens befolkning kommer att nå åtta miljarder i mitten av november. Under kommande decennier tror man dock att takten på befolkningsökningen kommer att slås av något.

VÄRLDEN | Enligt FN:s beräkningar kommer det den 15 november att finnas åtta miljarder människor på jorden.

Efter en topp i början av 1960-talet har världens befolkningstillväxt avtagit dramatiskt, enligt Rachel Snow från FN:s befolkningsfond UNFPA.
Den årliga tillväxten har sjunkit från den högsta på 2,1 procent mellan 1962 och 1965 till under 1 procent 2020. Den siffran kan potentiellt falla till omkring 0,5 procent till 2050 på grund av en fortsatt nedgång i födelsetalen, beräknar FN.

Topp på 10 miljarder

Med tanke på den ökade livslängden samt antalet personer i fertil ålder,räknar FN med att befolkningen kommer att fortsätta växa till cirka 8,5 miljarder år 2030, 9,7 miljarder år 2050 och nå en topp på cirka 10,4 miljarder på 2080-talet.

FN:s beräkningar är dock inte de enda. Det amerikanska institutet IHME uppskattade i en studie 2020 att den globala befolkningen skulle nå sin topp 2064, utan att någonsin nå 10 miljarder, och minska till 8,8 miljarder år 2100.
Vi är lägre än dem (FN) och jag tror att vi har en bra anledning, säger huvudförfattaren till IHME-studien, Stein Emil Vollset, till AFP.

Vollset säger att med deras ”ganska annorlunda fertilitetsmodell” kommer jordens befolkning bara att nå någonstans mellan 9 och 10 miljarder.

Världens befolkningstillväxt 1950–2100
Världens befolkningstillväxt 1950–2100. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Ökad medellivslängd

År 2021 fick en kvinna i genomsnitt 2,3 barn under sin livstid, en minskning från cirka fem barn per kvinna år 1950, enligt FN, som räknar med att det sjunker till 2,1 barn år 2050.

En annan nyckelfaktor är den ökande medellivslängden: 72,8 år 2019, nio år mer än 1990.

FN förutspår en medellivslängd på 77,2 år till 2050. Detta i kombination med lägre födelsetal resulterar i att personer över 65 år väntas öka från 10 procent av befolkningen 2022 till 16 procent 2050.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.