Nyheter

Rika länder ”blåser upp” klimatinsatser i fattiga länder

Oxfam uppger i en ny rapport att världens rika länder under 2020 bara bidrog med en tredjedel så hög summa i klimatfinansiering som givarländerna själva rapporterade.

De rika ländernas finansiering av klimatinsatser i utvecklingsländer står högt på agendan vid det pågående klimatmötet i Egypten. Samtidigt har de länder som bär det stora ansvaret för klimatkrisen hittills bidragit med betydligt mindre belopp än de själva rapporterat. Det uppger organisationen Oxfam i en ny rapport.

KLIMAT | Världens rika länder har förbundit sig att årligen bidra med 100 miljarder dollar till de utvecklingsländer som är särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter.

Men enligt den nya rapporten, som släpptes inför det pågående klimatmötet COP27 i Egypten, har många rika länder lämnat ”oärliga och vilseledande” uppgifter i syfte att ”blåsa upp” siffrorna för sin klimatfinansiering.

Enligt Oxfam låg det verkliga belopp som betalades ut under 2020 på endast mellan 21 och 24,5 miljarder dollar. Det är mycket lägre än det rapporterade sammanlagda beloppet på 83,3 miljarder dollar – varav drygt 13 miljarder ska ha kommit från privata givare.

Rika länder rapporterar felaktigt

Nafkote Dabi vid Oxfam säger i ett uttalande att världens rika länder därmed inte bara kraftigt misslyckas med att leva upp till sina löften – utan också rapporterar felaktigt.

– De överdriver sin egen generositet genom att måla upp en bild som skymmer hur mycket pengar som verkligen går till de fattiga länderna, säger hon.

Enligt Oxfam är en stor orsak till detta att lån rapporteras som klimatfinansiering – och att man då inte tar hänsyn till att det handlar om pengar som ska betalas tillbaka.

Rapportförfattarna uppger att över 70 procent av den offentliga klimatfinansieringen består av lån – vilket i sin tur ökar utvecklingsländernas skuldbörda.

Skuldbörda för en kris andra orsakat

Oxfam konstaterar att fattiga länder därmed tvingas att göra avbetalningar på lån de måste ta för att ”bemöta en klimatkris de inte orsakat” – vilket enligt organisationen är djupt orättvist.

Världens allra fattigaste länder är redan nu mycket hårt tyngda av sina avbetalningar på lån.

– Ett klimatfinansieringssystem som främst är baserat på lån leder bara till att problemen förvärras, säger Nafkote Dabi.

Står för bara fyra procent av växthusgaserna

Hela den afrikanska kontinenten beräknas stå bakom mindre än fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Detta samtidigt som Afrikanska utvecklingsbanken nyligen rapporterade att kontinentens länder årligen förlorar mellan 5 och 15 procent av sin BNP per capita på grund av klimatförändringarnas effekter.

De rika ländernas löften om att sammanlagt bidra till klimatfinansieringen med 100 miljarder dollar om året kan låta som en stor summa. Samtidigt kan den jämföras med de årliga kostnaderna för världens kärnvapenprogram, som beräknas uppgå till 83 miljarder dollar om året.

Och i augusti konstaterade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att världens största energibolag bara under årets första kvartal gjorde en vinst på motsvarande nästan 100 miljarder dollar.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.