Nyheter

HD-beslut: Lundin-VD kan åtalas för krigsbrott

Carl Bildt.

Högsta domstolen fastslår i ett beslut att det svenska rättsväsendet har alla möjligheter att pröva Lundinkoncernens tidigare VD Alex Schneiter för med hjälp till krigsbrott i östafrikanska Sudan mellan år 2000 och 2003.

SUDAN | HD:s beslut bottnar i universalitetsprincipen som ”innebär som utgångspunkt att alla stater har jurisdiktion oberoende av vem som har begått brottet, vem brottet har riktats mot och var brottet har begåtts”.

”Det finns alltså inte stöd för att det inom folkrätten har etablerats någon norm med krav på att den misstänkte ska befinna sig i den stat som avser att utöva jurisdiktion med tillämpning av universalitetsprincipen”, skriver HD.

Medskyldig till enormt lidande

Lundinkoncernen ska enligt åklagaren ha varit medskyldig till den krigföring som den sudanesiska regeringen via militären och regimallierade miliser tillgrep mot såväl beväpnade motståndare som civilbefolkning och som stred mot den internationella humanitära rätten.

”Enligt åklagaren ska Alex Schneiter, i sin roll som företrädare för bolag inom oljekoncernen, ha medverkat på olika sätt till att militären försökte ta kontroll över områdena genom strid. Detta ska ha skett trots att han hade uppsåt till att militären och milisen agerade på ett sätt som var förbjudet enligt krigets lagar”, skriver HD i sitt beslut.

Carl Bildt kan komma att höras på nytt

Den förre moderate statsministern och utrikesministern Carl Bildt kan komma att kallas som vittne i rättegången efter att ha suttit i Lundinkoncernens styrelse mellan år 2000 och 2006, kort före det att han tillträdde som chef för svenska UD.

Carl Bildt själv har i tidigare uttalanden viftat undan Lundins – och sitt eget – ansvar ifråga om den sudanesiska statens krigsbrott. Carl Bildt sade i ett förhör 2015 att han, trots sina breda geopolitiska kunskaper, inte kände till att det förekom strider inom gränserna för Lundin Oil/Petroleums oljeområden.

– Vi talar om ett jätteområde, sade Bildt.

HD:s beslut den 10 november 2022 öppnar emellertid för fler uttalanden, förhör och vändningar i Lundinaffären i Sudan. Inbördeskriget i Sudan mellan 1983 och 2005, kallat landets andra sedan självständigheten från Storbritannien 1956, kostade uppemot 2,5 miljoner människors död.

***
Läs även:
Amnesty kritiserar Aker BP:s uppköp av Lundin Energy

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.