Nyheter

Irans mäktiga mullor får sina turbaner avkastade

På internet sprids otaliga filmklipp där landets mäktiga mullor får sina turbaner, som visar deras uppburna ställning i det religiösa samhället, avkastade av förbigående.

Kvinnor som går på gatorna med hår som fladdrar i vinden och studenter som äter lunch tillsammans. Vanliga syner i stora delar av världen – men i Iran tecken på en total systemförändring. – Det var omöjligt för bara några år sedan, nu sker det överallt, säger Mahmood Amiry-Moghaddam från organisationen Iran Human Rights.

IRAN | Det måste vara omkring 40 år sedan som så många kvinnor vistats i det offentliga utan att täcka håret i Iran.

Protesterna som pågått i snart två månader – de kraftigaste i den islamiska republikens 43 år långa existens – handlar om mycket mer än rätten att slippa huvudduk. Men slöjan är en av statens starkaste symboler. Att elda upp den, lämna hemmet utan den eller helt enkelt låta den falla ned på axlarna, så som många iranska kvinnor gjort de senaste veckorna, har därför blivit ett av de främsta sätten att visa motstånd på.

– Vi måste ha i åtanke att det är en totalitär regim vi har att göra med, som inte bara vill styra politiken utan även de allra mest privata delarna av människors liv, säger Mahmood Amiry-Moghaddam från Oslobaserade människorättsorganisationen Iran Human Rights.

Enorm symbolik

Därför har protesterna i Iran utvecklats till att bestå av mer än gatudemonstrationer, där människor skanderar ”död åt diktatorn”. Studenter på flera universitet runtom i landet trotsar styret genom att äta lunch tillsammans i de annars könssegregerade skolkafeteriorna. Yngre skolelever river bilder på högste ledaren Ali Khamenei ur läroböckerna och på internet sprids otaliga filmklipp där landets mäktiga mullor får sina turbaner, som visar deras uppburna ställning i det religiösa samhället, avkastade av förbigående.

 – Det finns en enorm symbolik i det. Mullorna tillhör det mäktigaste samhällsskiktet i Iran, nu är många av dem rädda för att gå ut på gatorna med turbanerna på, säger Amiry-Moghaddam.

Mur av rädsla faller

För bara några år sedan, 2019, greps då 24-åriga Yasaman Aryani och dömdes därefter till 16 års fängelse för bland annat ”anstiftan och medhjälp till korruption och prostitution”, efter att hon på internationella kvinnodagen publicerat en video där hon visade håret.

All civil olydnad som nu syns dagligen i Iran tolkar Amiry-Moghaddam som ett tecken på att den mur av rädsla som diktaturen bygger sin existens på är på väg att falla.

– Det visar dels hur regimen inte är så stark som den velat framstå, och att folket är mycket mäktigare än regimen låtsats om.

Men staten åtnjuter fortfarande stor makt, och utövar den särskilt genom våld. Hundratals demonstranter har dödats, tusentals har frihetsberövats och en överhängande majoritet av det djupt konservativa parlamentet manar till dödsstraff för de gripna.

Ökade avrättningar

Organisationen Iran Human Rights grundades av Mahmood Amiry-Moghaddam med det huvudsakliga syftet att dokumentera Irans många avrättningar av fångar. De senaste åren har allt fler iranier dömts till dödsstraff, något som ofta sker på godtyckliga grunder och av politiska skäl. 2021 avrättades 333 fångar enligt organisationen, 25 procent fler än 2020. Hittills i år har 462 fångar avrättats. Detta är utöver de hundratals demonstranter som dödats av säkerhetsstyrkorna på gatorna.

– Vår förklaring till de ökade avrättningarna är att det gjorts i ett försök att förhindra det som nu sker. För regimen vet att när protesterna väl börjat, när illusionen av makt brutits, så kan det mycket väl leda till dess fall. Vi är inte där än, men på god väg, säger Amiry-Moghaddam.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.