Nyheter

900 miljoner människor saknar tillgång till toalett

900 miljoner människor saknar helt tillgång till toalett och nästan varannan människa saknar tillgång till en välfungerande toalett.

Nästan varannan människa saknar tillgång till en välfungerande toalett och varje dag dör över 800 småbarn på grund av magsjukdomar som orsakats av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det uppger FN inför världstoalettdagen som infaller på lördag.

FN | Sedan nio år tillbaka uppmärksammar FN den 19 november varje år de enorma problem som bristen på toaletter och välfungerande avlopp orsakar i världen. Och varje år är budskapet detsamma – vissa framsteg har uppnåtts, men ännu återstår väldigt mycket att göra.

Inför årets datum konstaterar generalsekreterare António Guterres att världen ”ligger långt efter” i arbetet att se till att alla ska ha tillgång till ordentliga toaletter till 2030 – ett av de viktiga målen inom Agenda 2030. FN-chefen påpekar att investeringarna är alldeles för små och att utvecklingen hittills har gått alldeles för långsamt.

800 barn dör dagligen

Samtidigt uppger FN att över 800 barn som ännu inte har fyllt fem år varje dag förlorar sitt liv i diarrésjukdomar som orsakats av smutsigt vatten, dåliga avlopp och bristande hygieniska förhållanden.

Dåliga avloppssystem orsakar en spridning av flera olika magsjukdomar, men leder också till att barn riskerar att hämmas i sin utveckling.

På global nivå saknar en av tre skolor ordentliga toaletter. På nästan var fjärde skola finns inga toaletter alls. Denna brist leder i sin tur till att många flickor hoppar av skolan i samband med att de börjar menstruera.

Vatten förorenas av avföring

Enligt FN saknar 3,6 miljarder människor tillgång på en välfungerande toalett. Samtidigt saknar närmare 900 miljoner människor helt tillgång till toaletter och tvingas därför utföra sina behov i det fria, vilket leder till att vattenkällor riskerar att förorenas av avföring. Minst tio procent av världens befolkning beräknas i dag konsumera mat som odlats med vatten som förorenats av avloppsvatten.

I samband med årets upplaga av världstoalettdagen fokuserar FN på hur bristen på ordentliga avlopp leder till föroreningar av floder, sjöar, marker och grundvattenkällor.

Ödesdigert för de fattigaste

Dessa problem är dock till stora delar osynliga eftersom det är något som sker i det fördolda och i första hand drabbar världens fattigaste och mest marginaliserade grupper.

FN betonar att uteblivna satsningar på toaletter och avlopp har särskilt ödesdigra konsekvenser för de allra fattigaste.

Detta trots att det handlar om satsningar som kan bli mycket lönsamma samhällsinvesteringar. Enligt världsorganisationen kan varje dollar som satsas på grundläggande avlopp ge upp emot fem dollar tillbaka i form av minskade sjukvårdskostnader och ökad produktivitet.

Och för flickor och kvinnor innebär en förbättrad tillgång på ordentliga toaletter i hemmet, på skolor och arbetsplatser ökade möjligheter för att de ska kunna uppnå sin fulla potential.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.