Nyheter

Arbetare kämpar för att få ekonomin att gå ihop

I en undersökning svarar 55 procent att de oroar sig för försämringar i arbetsrätten.

Många arbetare världen över kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop och fler än 40 procent har blivit av med sina jobb eller fått sänkt arbetstid. Det visar en undersökning av Internationella fackliga samorganisationen Ituc.
– Demokratins och den globala ekonomins grunder har ödelagts, säger Itucs generalsekreterare Sharan Burrow.  

ARBETE | Mer än hälften av de tillfrågade uppger att deras inkomster faller jämfört med levnadsomkostnaderna, 66 procent uppger att de oroas över att förlora sina jobb, 55 procent oroar sig för försämringar i arbetsrätten, och tretton procent säger att de inte har pengar för att klara sina nödvändiga utgifter som kostnader för bostad, mat och el.

– Ojämlikheterna och orättvisorna som finns i hjärtat av det misslyckade ekonomiska systemet med stora underskott i företags- och finansiell reglering har brutalt exponerats och fördjupats massivt av covid-19-pandemin, säger Sharan Burrow på Ituc:s hemsida i samband med att undersökningen presenterades på tisdagen inför Ituc:s kongress som inleddes på torsdagen och som pågår fram till den 22 november.

Ituc vill se nytt social kontrakt

Människor i 17 länder har fått svara på hur de klarar sin ekonomi och hur de ser på framtiden i en undersökning genomförd av Yougov, för Ituc:s räkning. Tre fjärdedelar av de som har svarat på undersökningen uppger att minimilönen inte är tillräckligt hög för ett anständigt liv, 66 procent oroas över ojämställdheten mellan mäns och kvinnors löner och arbetsmöjligheter, och 69 procent anser att det ekonomiska systemet stöder de rika.

– Demokratins och den globala ekonomins grunder har ödelagts. Regeringar som hukar sig inför företags girighet har misslyckats med att agera i arbetande människors intresse, säger Sharan Burrow som också pekar på att arbetare runt om i världen märker att ekonomiska och sociala framsteg antingen har avstannat eller backat. Hon kritiserar ett ekonomiskt system som sätter ett fåtal rika människors intressen främst:

– Men arbetande människor är tydliga i sina krav. De vet att svaret är ett nytt social kontrakt som grundas på klimatvänliga jobb, rättigheter, löner, socialt skydd, jämlikhet och inkludering, säger Sharan Burrow.

* * *
LÄS MER
Ett nytt socialt kontrakt för anständiga arbetsvillkor
Ituc: Satsa på omsorgssektorn
Bindande fördrag för företagsansvar diskuteras på FN-möte

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.