Nyheter

Arbetare kämpar för att få ekonomin att gå ihop

I en undersökning svarar 55 procent att de oroar sig för försämringar i arbetsrätten.

Många arbetare världen över kämpar för att få sin ekonomi att gå ihop och fler än 40 procent har blivit av med sina jobb eller fått sänkt arbetstid. Det visar en undersökning av Internationella fackliga samorganisationen Ituc.
– Demokratins och den globala ekonomins grunder har ödelagts, säger Itucs generalsekreterare Sharan Burrow.  

ARBETE | Mer än hälften av de tillfrågade uppger att deras inkomster faller jämfört med levnadsomkostnaderna, 66 procent uppger att de oroas över att förlora sina jobb, 55 procent oroar sig för försämringar i arbetsrätten, och tretton procent säger att de inte har pengar för att klara sina nödvändiga utgifter som kostnader för bostad, mat och el.

– Ojämlikheterna och orättvisorna som finns i hjärtat av det misslyckade ekonomiska systemet med stora underskott i företags- och finansiell reglering har brutalt exponerats och fördjupats massivt av covid-19-pandemin, säger Sharan Burrow på Ituc:s hemsida i samband med att undersökningen presenterades på tisdagen inför Ituc:s kongress som inleddes på torsdagen och som pågår fram till den 22 november.

Ituc vill se nytt social kontrakt

Människor i 17 länder har fått svara på hur de klarar sin ekonomi och hur de ser på framtiden i en undersökning genomförd av Yougov, för Ituc:s räkning. Tre fjärdedelar av de som har svarat på undersökningen uppger att minimilönen inte är tillräckligt hög för ett anständigt liv, 66 procent oroas över ojämställdheten mellan mäns och kvinnors löner och arbetsmöjligheter, och 69 procent anser att det ekonomiska systemet stöder de rika.

– Demokratins och den globala ekonomins grunder har ödelagts. Regeringar som hukar sig inför företags girighet har misslyckats med att agera i arbetande människors intresse, säger Sharan Burrow som också pekar på att arbetare runt om i världen märker att ekonomiska och sociala framsteg antingen har avstannat eller backat. Hon kritiserar ett ekonomiskt system som sätter ett fåtal rika människors intressen främst:

– Men arbetande människor är tydliga i sina krav. De vet att svaret är ett nytt social kontrakt som grundas på klimatvänliga jobb, rättigheter, löner, socialt skydd, jämlikhet och inkludering, säger Sharan Burrow.

* * *
LÄS MER
Ett nytt socialt kontrakt för anständiga arbetsvillkor
Ituc: Satsa på omsorgssektorn
Bindande fördrag för företagsansvar diskuteras på FN-möte

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.