Nyheter

Klimatet kan driva miljontals på flykt

Förödande översvämningar i Pakistan har drivit många på flykt.

Så många som 175 miljoner människor kan tvingas flytta till följd av klimatförändringar fram till år 2050.
– Vi behöver förbereda oss på en osäker framtid, säger migrationsforskaren Rainer Münz.

KLIMAT | Hundratals miljoner människor har redan tvingats flytta på grund av klimatförändringar och naturkatastrofer. Ytterligare hundratals miljoner kan behöva göra detsamma de kommande decennierna, enligt en ny rapport från den oberoende kommittén Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

– Vi har velat titta på vad vet vi framåt och vad vet vi just nu, tidigare skattningar har varit kraftigt överdrivna. Det vi vet med oss är att ungefär 344 miljoner människor har behövt flytta i någon form direkt efter en naturkatastrof mellan 2008 och 2021, säger Daniel Silberstein, utredningssekreterare på Delmi.

Hur många som har flyttat, eller kommer att behöva göra det, på grund av långsamma klimatförändringar, som till exempel torka och översvämningar, är desto svårare att veta. Bland annat för att det är svårt att isolera klimatförändringar som enskild orsak till migration, enligt Daniel Silberstein.

– Det blir en indirekt faktor. Det kan vara torka eller att odlingsmarker försvinner som gör att folk flyttar. Ofta när människor blir mobila så uppger de inte klimatförändringar som orsaken till migration. De säger mer ”vi kan inte försörja oss här längre, därför flyttar vi”.

Stor osäkerhet för framtiden

Prognoser för framtida förflyttningar på grund av långsamma klimatförändringar är därför också osäkra.

Världsbanken uppskattar att 78–175 miljoner människor kommer att tvingas flytta fram till år 2050. Den lägre siffran baseras på om medeltemperaturen stiger med 1,5 grader. Den högre siffran om medeltemperaturen skulle stiga med 4 grader. Flera andra parametrar bidrar till osäkerhetsfaktorn, säger Daniel Silberstein.

– Det beror också på om stater är villiga och har förmåga att genomföra projekt för att anpassa och mildra effekten av klimatförändringar. Det är en extremt central fråga i det här.

Han tar Nederländerna som exempel på ett land som har kunnat anpassa sig genom att bygga dammar så att människor kan fortsätta bo i områden som ligger under havsnivån.

– Men många länder har inte möjlighet att göra det, de som inte har de ekonomiska förutsättningarna.

Bidrar till urbanisering

Majoriteten av dem som har tvingats flytta till följd av klimatrelaterade naturkatastrofer har kunnat flytta tillbaka till sina hem, eller åtminstone till den region de kommer ifrån. En väldigt liten del, 6 miljoner, kunde inte återvända till sin hemregion, enligt forskaren Rainer Münz.

– Även om många har kunnat återvända är det ett problem. Två miljarder människor har flyttat från landsbygd till städer de senaste 40 åren, delvis på grund av klimatförändringar. Det kan leda till överbefolkade städer och svårigheter med infrastruktur, säger han.

Hur det ser ut för dem som flyttat på grund av långsamma klimatförändringar vet man inte.

– Det man vet är att det här inte är en drivkraft för internationell migration som det har antagits vara tidigare. Men om klimatrelaterade naturkatastrofer ökar kan det se annorlunda ut i framtiden, säger Daniel Silberstein.

Långt fler påverkas

Antalet människor som kommer att påverkas av klimatförändringar och relaterade naturkatastrofer är dock långt fler än antalet som tvingas flytta, enligt forskarna bakom rapporten. Mellan 3,3 och 3,7 miljarder människor kommer vara sårbara för klimatförändringar år 2050 för att de bor i regioner som löper risk för extrema väderförhållanden, spår forskarna. Det skulle motsvara 30 till 40 procent av befolkningen.

– Alla kommer inte vilja eller kunna flytta. Dels kommer människor hitta sätt att hantera ändrat klimat, dels kommer många inte ha råd att flytta. Vissa kommer snarare att vara tvingade att bo kvar trots svåra förhållanden, säger Rainer Münz.

Hur människor påverkas av klimatförändringar kommer vara ojämnt fördelat, enligt rapporten. Låg- och medelinkomstländer kommer vara de mest drabbade eftersom befolkningen till större del försörjer sig genom odling och har sämre ekonomiska möjligheter att flytta. Man behöver se till att ha politiska åtgärder också för dem som inte migrerar på grund av ändrat klimat, säger Daniel Silberstein.

– Vi måste ta in hela bilden och ha den här stora gruppen i åtanke, som inte tvingas eller inte har möjlighet att flytta men som utsätts för risker. Det här är en grupp som inte får glömmas bort, för det kommer vara den stora gruppen som behöver stöd.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.