Nyheter

COP15 satsar på ett ”Parisavtal” för biodiversiteten

På onsdag inleds FN-konferensen COP15 om biologisk mångfald i Montreal.

Knappt har COP27-mötet avslutats förrän ett nytt grönt toppmöte, COP15 för biologisk mångfald, står för dörren. Målet med mötet, som hålls i Montreal i Kanada den 7–19 december, är att sluta ett slags ”Parisavtal” för den biologiska mångfalden.

COP15 | Hoppet är att under mötet fastställa både långsiktiga naturskyddsmål för 2050 och kortsiktiga mål för 2030. De senare, som kallas 30×30, handlar om att världen ska vara naturpositiv 2030, det vill säga att förlusten av biologisk mångfald har avstannat och naturens tillstånd förbättras.

Under COP15 kommer man också att fokusera på ursprungsbefolkningarnas och lokalsamhällenas rättigheter och ledarskap när det gäller att skydda den biologiska mångfalden. Man vill också fasa ut eller omfördela subventioner som är skadliga för naturen.

Kräver bättre naturskydd

De nya målen överensstämmer med de tre huvudsakliga målen i FN:s konvention om biologisk mångfald som undertecknades vid världstoppmötet i Rio de Janeiro 1992 och senare ratificerades av cirka 195 länder.

Enligt Thomas Reuters Foundation hör Kanada, EU-länder, Costa Rica, Colombia och Storbritannien till de länder som kräver ett mer ambitiöst naturskydd från COP15.

Däremot har många utvecklingsländer ännu inte ställt sig bakom målen, i hopp om att få ut mer pengar från rikare länder, som är beroende av de råvaror som fattiga stater levererar.

Och vissa politiska ledare satsar fortfarande på exploatering av sina länders naturresurser för att lyfta människor ur fattigdom – särskilt efter coronapandemin.

Varningar om ett sjätte massutdöende

Toppmötet skulle ursprungligen ha hållits i Kina 2020 men har flera gånger skjutits upp på grund av pandemin. Delmöten, en del digitala, har ägt rum, men har inte lett till något större resultat. Pandemin, som Kina fortfarande brottas med, är också orsaken till att mötet äger rum i kanadensiska Montreal trots att Kina är ordförandeland för COP15.

Förseningarna och de klena framstegen frustrerar miljö- och klimatengagerade som menar att nya avtal för att skydda världens biodiversitet kan inte tas fram snabbt nog.

Torbjörn Ebenhard, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och som är en av de svenska förhandlarna vid COP15, talar om att vi är på väg in i ett sjätte massutdöende, i en intervju med tidningen Sveriges Natur.

Enligt en färsk WWF-rapport har bestånden av fiskar och groddjur nämligen minskat med 83 procent, och däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur med 69 procent, sedan 1970.

Miljöaktivister väntas protestera

I Montreal förbereder sig både polis och miljöaktivister inför mötet.

En grupp, som kallar sig ”den antikapitalistiska och ekologiska koalitionen mot COP15” vill att civilsamhället, som måste leva med de hårdaste effekterna av klimatförändringarna, får större beslutsbefogenheter. De anser också att det privata näringslivet är för involverat i COP15:

”De som är ansvariga för katastrofen kommer inte att rädda oss,” skriver de på sin hemsida.

* * *
LÄS MER
Genomgripande omställning nödvändig
Satsning på superår för naturen
Förödande och oåterkalleliga konsekvenser

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.