Nyheter

WTO lyfter genusperspektiv på handelsfrågor

WTO lyfter genusperspektiv på handelsfrågor i en ny konferens som går av stapeln nästa vecka och som är tänkt att återkomma vartannat år.

WTO | Hur kan handeln jämställdhetsanpassas? Denna och många andra frågor kommer att behandlas under den första internationella forskningskonferensen om handel och genus som Världshandelsorganisationen (WTO) arrangerar den 5–7 december i Genève.

30 forskare från hela världen kommer under konferensen, som har ”jämställdhet för hållbar handel och återhämtning” som tema, att presentera sina senaste resultat om handel och genus.

De kommer bland annat att tala om förhållandet handel och könsrelaterat våld och om hur man gör handeln lättare för kvinnor och kvinnliga företagare. De kommer också att komma in på hur man kan minska effekterna som covid-19 och andra kriser har på kvinnor.

I länder med långvarig väpnad konflikt har 60 procent av männen och endast 20 procent av kvinnorna ett betalt arbete. År 2021 hade 150 miljoner fler kvinnor än män osäker tillgång till mat och könsklyftan fortsätter att öka. 80 procent av klimatflyktningarna är kvinnor, skriver WTO.

Också regeringar och andra WTO-medlemmar finns bland de inalles 80 talarna. Civilsamhället är representerat av ambassadörer från Demokratiska republiken Kongo, Fiji, Nigeria, Pakistan och Filippinerna.

Det är meningen att den internationella forskningskonferensen om handel och genus från och med i år ska hållas vartannat år.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.