Nyheter

Kraftigt ökat behov av akut humanitär hjälp

Folk tar emot mat vid i den ukrainska byn Drobysheve i Donetsk.

FN | En global hjälpfond på rekordstora 51,5 miljarder dollar kommer att behövas för att hjälpa 339 miljoner människor som lider på grund av 2022 års ”extrema händelser”.

Antalet människor som kommer att vara i behov av humanitär hjälp 2023 har ökat med nästan en fjärdedel det senaste året. Detta på grund av klimatkrisen, kriget i Ukraina och den största globala livsmedelskrisen i modern historia, varnar FN i sin rapport 2023 Global Humanitarian Overview (GHO) som presenterades i förra veckan.

Minst 222 miljoner människor i 53 länder kommer att lida av akut livsmedelsosäkerhet, och 45 miljoner människor i 37 länder riskerar att svälta i slutet av 2022, rapporterar FN.

Utbrott av covid-19, apkoppor, ebola och kolera och vektorburna sjukdomar ökar. Vektorburna sjukdomar överförs främst via insekter eller fästingar och ökar i takt med ett allt varmare klimat. I slutet av århundradet kan extrem värme kräva lika många liv som cancer, varnar FN.

Kvinnor och flickor lider mer än män och pojkar. Det kommer att ta fyra generationer – 132 år – att uppnå global jämställdhet mellan könen. Globalt lever 388 miljoner kvinnor och flickor i extrem fattigdom.

Antalet människor som kommer att behöva humanitär hjälp 2023 är en ökning med 65 miljoner jämfört med förra året.

– Det rekordhöga antalet 339 miljoner människor motsvarar hela USA:s befolkning och innebär att 1 av 23 människor på planeten behöver akut hjälp för att överleva, enligt Martin Griffiths, FN:s nödhjälpskoordinator och undergeneralsekreterare för humanitära frågor.

FN och partnerorganisationer ber givarna om 51,5 miljarder dollar för att finansiera hjälpinsatserna. Också detta är en rekordsiffra och en ökning med 25 procent jämfört med början av 2022.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.