Nyheter

Mot mer ”miljödemokrati” i Latinamerika och Västindien

Escazú-avtalet är det första rättsligt bindande instrumentet i världen som innehåller bestämmelser om människorättsförsvarare på miljöområdet.

Escazú-avtalet är det första rättsligt bindande instrumentet i världen som innehåller bestämmelser om människorättsförsvarare på miljöområdet. För Latinamerika och Västindien är avtalet dessutom det första regionala miljöavtalet. Nyligen träffades miiljöförsvarare i Ecuador på det första mötet i sitt slag för att höra vittnesmål och diskutera vägen framåt.

MILJÖ | Bernardo Caal, ursprungsfolksledare och miljöaktivist, fängslades i fyra år för att han hade kämpat för Guatemalas floder, Elvira Jossa, colombiansk ursprungsfolksledare fördrevs från sin mark av väpnade grupper.

Dessa hörde till vittnesmålen under forumet för miljöförsvarare i Latinamerika och Västindien som hölls i Quito, Ecuador, den 22–23 november. Mötet, det första i sitt slag, handlade om att fastställa hur man ska förverkliga de löften som har getts för att möjliggöra och skydda miljöförsvarares arbete enligt Escazú-avtalet.

Escazú-avtalet är det första rättsligt bindande instrumentet i världen som innehåller bestämmelser om människorättsförsvarare på miljöområdet.

För Latinamerika och Västindien är avtalet, som anses vara en viktig del av främjandet av ”miljödemokrati” i hela världen, dessutom det första regionala miljöavtalet.

Avtalet har för närvarande undertecknats av 25 av 33 stater i Latinamerika och Västindien men civilsamhällesgrupper i hela regionen förespråkar att alla stater undertecknar, ratificerar och genomför avtalet.

Under mötet erkändes det allmänt att de nuvarande systemen är otillräckliga. Det påpekades också att fristående skyddsmekanismer sällan är framgångsrika. De måste vara del av en bredare regeringspolitik där tydliga mål och ansvarsfördelning fastställs.

Global Witness: Latinamerika farligast

Enligt en rapport från organisationen Global Witness dödades minst 227 aktivister i världen under 2020 för deras arbete med att försvara sina rättigheter och sin mark. Två tredjedelar av morden ägde rum i Latinamerika.

Bland de farligaste länderna på listan är Colombia, Brasilien, Mexiko, Honduras, Guatemala och Venezuela.

Speciellt Colombia utmärker sig. Under de senaste tio åren har 322 personer dödats i Colombia på grund av deras arbete för att försvara sin mark och miljö enligt Global Witness som uppmanar till omedelbara åtgärder. Den colombianska regeringen har nyligen ratificerat Escazú-avtalet men miljörättsaktivister kräver att det tillämpas mer effektivt.

Brasilien har ännu inte ratificerat avtalet. Men det finns hopp om detta eftersom nyvalde presidenten Lula da Silva i sitt första offentliga uttalande lovade att minska avskogningen i Amazonas och skydda ursprungsfolkens rättigheter.

* * *
LÄS MER
Latinamerika fortsatt farligast för MR-aktivister
Rekordmånga mord på miljöaktivister
Hot, mord, tystnad – jaktsäsong på Honduras miljöjournalister

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.