Nyheter

Venezuelaner på flykt får stöd

 De sex miljoner venezuelaner som befinner sig på flykt i Latinamerika och Karibien ska få stöd i sina värdländer.

VENEZUELA | De sex miljoner venezuelaner som befinner sig på flykt i Latinamerika och Karibien ska få stöd i sina värdländer. Den regionala plattformen R4V, som stödjer venezuelaner på flykt, lanserade nyligen en plan med en budget på 1,72 miljarder dollar.

Planen, som tills vidare har en tidsram på två år, ska hjälpa venezuelaner på flykt med mat, bostäder och sjukvård. Dessutom är det meningen att stödja mottagarländernas integrationsinsatser vad arbete, utbildning och fullt flyktingskydd angår. På detta sätt kan venezuelanerna också bidra till utvecklingen i de länder som har tagit emot dem.

I värdländerna har flyktingarna ofta svårt att få tillgång till grundläggande service, de diskrimineras, de är utsatta för främlingsfientlighet och har ofta bristfällig dokumentation. Detta tvingar dem på en farlig flykt ännu en gång.

Samtidigt har värdländerna de senaste åren hamnat i skymundan och mottagit mindre stöd på grund av den försämrade globala ekonomin.

Den regionala planen, som stöds av FN:s flyktingorgan UNHCR och Internationella organisationen för migration (IOM), har som mål att skapa en koppling mellan att tillgodose akuta humanitära behov och integration på medellång och lång sikt.

Enligt R4V befinner sig totalt över 7 miljoner venezuelaner på flykt. Av dem har över en miljon ansökt om asyl men bara lite över 200 000 har fått skydd.
Följande länder deltar i planen: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominikanska republiken, Ecuador, Guyana, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad och Tobago och Uruguay.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.