Ledare

En demokrati går inte en diktators ärenden

Med risk för att låta domedagsprofetisk och en aning uppgiven påstår jag (återigen) följande: ur led är den svenska demokratin. Nyligen utvisades två personer till Turkiet, till president Recep Tayyip Erdoğans förtjusning. En av dem fängslades vid ankomst.

Våra svenska makthavare anser nämligen att för Sveriges säkerhet behövs urholkade mänskliga fri- och rättigheterdär vi utvisar personer som riskerar att utsättas för våld till ett land som knappt ens är en demokrati. Alla människors lika värde är tydligen bara viktigt om det inte står i vägen för ett svenskt Nato-medlemskap.

Magdalena Andersson, som var statsminister när Ryssland invaderade Ukraina, svarade på själva dagen för invasionen på frågan om huruvida ett svenskt Natomedlemskap var aktuellt: ”Jag håller inte med, vår linje ligger fast. Detta är inte ett tillfälle för ’vobblighet’. Sverige har varit alliansfria under en lång tid, och det har tjänat oss väl.” Inte långt senare var det ett helt annat ljud i skällan, och nu är vi alltså beredda att skicka folk i fängelse på oklara grunder för att få en chans att säga upp vår alliansfrihet, som alldeles nyss var så viktig. Vad är “vobblighet” om inte det? 

Det är naturligtvis inte
konstigt att ett krig i Europa ger upphov till nya säkerhetspolitiska frågor om omvärdering i gamla. Just detta faktum borde dock vara en signal om att vi borde hålla ännu hårdare i våra demokratiska processer och värderingar eftersom det är i kris och krig det är som viktigast att arbeta för att behålla dem. Förtroende skapas genom att man håller vad man lovat. Att politiker i en demokrati kan tala för att en typ av säkerhetspolitik är den bästa, för att sedan ändra sig radikalt och motivera det med att läget har förändrats så mycket gör att det blir svårt att lita på hur bra våra folkvalda egentligen är på att avgöra vad som är en bra säkerhetspolitik.

För de personer som utvisas till Turkiet har säkerhetsläget försämrats radikalt i och med Sveriges nya säkerhetspolitik. Men att lämna ut dem är tydligen en icke-demokratisk uppoffring vi ska vara beredda att svälja för att vi ska få leva upp till vår illusion av trygghet under Natos kärnvapenparaply.

Vad för demokrati är det vi vill ha? En där vi går en diktators ärenden? En demokrati där vi ”vobblar” i frågor om mänskliga rättigheter kan knappast kallas demokrati. Men än är det inte dags att ge upp – tvärtom. Jag sätter mitt hopp till alla vanliga människor, de som ihärdigt fortsätter göra motstånd mot makthavare som inte lever upp till sitt ansvar. Jag sätter mitt hopp till dem som står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, såväl i samhällsdebatten som i enskilda samtal och praktisk handling. Jag sällar mig till dem som aldrig ger upp hoppet om den fungerande demokratin, som inte låter makthavarna glömma att de är där på folkets mandat.

Så länge det finns människo
r som står upp för demokratiska värderingar kan vi fortsätta bygga en fungerande demokrati även när det blåser motvind.

Det verkar som att protesterna i Kina faktiskt fått viss effekt.

Malmö får dispens att elda gas och olja vid behov i vinter.

Ledare

I morgon är extremen vardag

LEDARE | Förra helgen hade Sverigedemokraterna sina landsdagar. Jimmie Åkesson höll under lördagen ett minst sagt obehagligt tal. Han skräder verkligen inte orden. Det är tydligt att han känner sig självsäker när han säger att moskéer ska rivas, medborgarskap återkallas, föreningsfriheten ska begränsas – och att ”Socialdemokraterna är […] en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige”. Talet är ett stort steg mot ökad polarisering och ett stort steg från demokratiska värderingar. 

Det Åkesson och hans vänner bedriver är en förskjutningspolitik. Med stor sannolikhet är det inte rivna moskéer som är det yttersta målet – åtminstone inte just nu. Vad man istället vill uppnå är en fortsättning på den gradvisa förskjutning mot ett allt mer människofientligt samhälle som pågått under de år Sverigedemokraternas makt växt. Genom att säga något som låter extremt i dag får de det som är hälften så extremt att låta normalt. I morgon är extremen vardag. Det faktum att Kristersson och de övriga partiledarna i regeringen väljer att blunda för det leder till att Sverigedemokraternas vision om ett homogent, strömlinjeformat och auktoritärt samhälle får allt större förankring i verkligheten.

Jakten på makten i den svenska politiken blir alltmer absurd. Vi har en grundlagsskyddad religionsfrihet i Sverige. Att Åkesson nu kan stå och ifrågasätta den utan skarpa reaktioner från regeringspartierna säger något om hur långt hans och hans ”Sverigevänner” kommit i sitt förskjutningsprojekt. Mänskliga rättigheter ifrågasätts utan omskrivningar, allt i trygghetens och säkerhetens namn. Men det är inte den så kallade ”Sverigefientliga” politiken som orsakat dagens samhälleliga läge – det är den människofientliga. Just den som Åkesson och kompani själva står för. 

Regeringens kognitiva dissonans, alltså det tillstånd i hjärnan som uppstår när man har flera sinsemellan motstridiga idéer samtidigt, är farlig, eftersom den möjliggör ”Sverigevännernas” normalisering av rasistiska och antidemokratiska värderingar. Det är naturligtvis bra att Kristersson och övriga partiledare i regeringen sagt ifrån mot Åkessons tal – för det har de gjort. Men när de samtidigt samarbetar med ett parti som alltmer öppet står för antidemokratiska och människofientliga ideal blir deras kritik värd noll och intet. Hur ska de ha det? Ska vi skydda grundlagsskyddade fri- och rättigheter eller inte? Det går inte att både skydda dem och montera ner dem samtidigt.

Om regeringspartierna menar allvar i sin kritik mot Åkesson och att de vill skydda religionsfriheten och mänskliga rättigheter bör de bryta Tidöavtalet omedelbart. Om det inte var uppenbart för dem tidigare vilket parti de hade att göra med så är det verkligen det nu. Makt till varje pris leder det svenska samhället i en farlig riktning, där grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter på allvar riskerar att försvinna.

Ledare

Sverige – USA:s lydige undersåte

LEDARE | Jag kan inte motstå frestelsen att ännu en gång använda mig av fotot på skylten i skogen därhemma och att på nytt utse de som styr vårt land till en ”dumskallarnas sammansvärjning”, ett uttryck som jag hämtat från John Kennedy Tooles roman som aldrig avslutades.

Anledningen? Den militära upprustningen och det nya avtalet med USA som, bland annat, innebär att vi frånsäger oss rätten till att agera när en av stormakterna etablerar sig i vårt land.

Försvarsminister Pål Jonsson säger så mycket dumt i intervjun (DN 6/12) där han berättar om det nya försvarsavtalet med USA, som bland annat ger USA både ökad närvaro och ökade rättigheter i Sverige, att det är svårt att välja vilket citat jag ska inleda med:

”I grunden handlar det om att det är lättare för USA att verka på svenskt territorium om soldaterna lyder under amerikansk jurisdiktion. Det gör det tekniskt enklare och juridiskt enklare.”

Skylten i skogen. Foto: Stefan Strömberg.

Följdfrågan borde naturligtvis vara vad USA vill göra i vårt land som förhindras av våra lagar och som måste underlättas.

”Då kommer man att märka en viss ökad militär närvaro på vissa av de här 17 platserna. Vi har redan i dag en amerikansk närvaro genom olika typer av övningar. Men dels kommer övningarna att öka, dels kommer man att se mer av amerikanska soldater och amerikansk närvaro på vissa av de här orterna.”

Min undran är hur närvaron av soldater och säkerhetsfolk från USA kan minska risken för krig i ett land som levt i fred i 200 år. Dessutom innebär det här förstås ett rejält naggande i kanten av den svenska självständigheten. För inte tror väl någon på allvar att nordamerikanska trupper kommer att rätta in sig i ledet och lyda en major från något regemente i Sverige om Ryssland hotar deras installationer…

Norge har redan tecknat ett liknande avtal med USA där det står att man inte går med på någon förhandslagring av kärnvapen. Något sådant finns inte i det dokument som Sverige nu undertecknat i Pentagon.

Nej, i allt är numera Sverige USA:s lydige undersåte och det alldeles oavsett om det handlar om våldet i Gaza, klimatpolitik i Dubai eller den accelererande militära upprustningen i norra Europa.

Jag tycker det känns som ett hån mot mig som tänkande människa, mot Sverige som land och mot mänskligheten, när jag läser om hur den moderate försvarsministern orerar om ökad säkerhet och avskräckning som vore vår enda jord spelplanen för något av alla de våldsbejakande dataspel som dagens unga växer upp med och inte en planet som hotas av förstörd natur och klimatförändringar.

Och som det inte vore nog med dumheter vurmar denne säkerhetsrisk till politiker för en ökad användning av bestyckade drönare i försvaret av Sverige och i den svenska krigföringen på andra håll. Naturligtvis ska dessa drönare också hanteras av AI på ett ännu icke definierat sätt.

Givetvis är det, som vanligt, den svenska vapenindustrin som jublar högst när vi fortsätter med det militära vansinnet. Saab Group har köpt ett AI-företag som bland annat studerar den senaste drönarutvecklingen – autonoma drönarsvärmar.

Sug på de orden en stund och fundera på vad det innebär; ”autonoma drönarsvärmar”. Jag kommer att tänka på okontrollerat dödande utan mänskligt ansvar.

I tider när all energi borde läggas på global rättvisa, fred och en natur med biologisk mångfald väljer alltså vår regering, med stöd av stora delar av oppositionen utgår jag från, att hoppa upp i knät på av en av stormakterna, bidra till ökad polarisering i världen, accelerera den militära upprustningen och strunta i smältande isar, hotade djurarter och skövlade skogar.

Är det verkligen det här vi vill? Och om det nu skulle vara så att vi inte önskar det här; varför låter vi det då ske?

***

Stefan Strömberg, författare och nu aktuell med boken ”Mellan oss skapas världen – känslor och tankar om vår enda jord” som han skrivit tillsammans med Nette Wermeld Enström

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.