Nyheter

Sociala satsningar blir verklighet med solenergi

Genom en satsning på solenergi har elavbrotten blivit betydligt färre i delstaten Roraima i norra Brasilien.

Genom en satsning på solenergi har elavbrotten blivit betydligt färre i delstaten Roraima i norra Brasilien. Myndigheterna i storstaden Boa Vista uppger att de offentliga energikostnaderna har minskat kraftigt – och att pengarna nu i stället går till olika sociala satsningar.

BRASILIEN | I Boa Vista, en stad med 437 000 invånare, har flera stora solparker installerats, vilket i sin tur har minskat de offentliga energikostnaderna med motsvarande runt tio miljoner kronor om året.

– Resurserna har i stället gått till satsningar inom vård, utbildning och sociala program – de områden som prioriteras av stadens politiska styre, säger Thiago Amorim, vid kommunens avdelning för offentlig service, till IPS.

Vid sidan av de större anläggningarna har även solpaneler installerats på taken till många offentliga byggnader. Kommunen har också satsat på en effektivare energianvändning, bland annat genom ett program för att byta ut all offentlig belysning till led-lampor till nästa år.

Solpaneler på domstolsbyggnader

Satsningarna på solenergi pågår även i andra delar av den stora men glest befolkade delstaten Roraima, där även många privata företag har börjat installera solpaneler.

I fyra av delstatens städer har exempelvis domstolsbyggnaderna försetts med solpaneler som en del i arbetet för att få ner elkostnaderna.

Delstatsuniversitet UFRR håller dessutom på att bygga en stor solenergianläggning som ska stå klar nästa år och förse dess tre universitetsområden med en stor del av den el som konsumeras.

– Det främsta syftet är att spara på energikostnaderna och målsättningen på sikt är att all energi ska komma från solen. Men satsningen kommer också att bli värdefull inom vår energiutbildning, säger Emanuel Tishcer vid UFRR till IPS.

Hoppas på mindre behov av nya kraftverksdammar

Han säger att universitetet bedriver forskning om förnybara energikällor, bland annat med målet att studenterna ska kunna bidra till utvecklingen av effektivare och billigare solpaneler.

Edinho Macuxi, som företräder urfolksorganisationen CIR, säger att satsningarna på solkraft dessutom kan få en annan viktig effekt – att delstatens behov nya kraftverksdammar minskar.

Han säger till IPS att det finns planer på en utbyggnad av vattenkraften som riskerar att slå mycket hårt mot de lokala ursprungsbefolkningarnas territorier. Av det skälet är hans organisation engagerad i flera olika satsningar på vind- och solenergi på urfolkens marker.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.