Nyheter

Hård kritik av talibanförbud mot kvinnors utbildning

Kvinnor förbjuds med omedelbar verkan från att studera på universitet i Afghanistan meddelade en talesman för talibanerna på tisdagen.

Kritiken är hård efter att talibanerna på tisdagen meddelade att kvinnor inte längre får studera på universitet i Afghanistan. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallar beslutet, som träder ikraft omedelbart, ännu ett ”brutet löfte”. Human Rights Watch fördömer vad de kallar ett ”skamligt beslut.

AFGHANISTAN | – De har förstört den enda bro som kunde koppla samman mig med min framtid, säger en kvinnlig student vid Kabul University till BBC som har talat med flera kvinnor i Afghanistan om hur talibanernas senaste begränsning av kvinnors rättigheter påverkar dem och deras liv:

– Hur kan jag reagera? Jag trodde att jag kunde studera och ändra min framtid eller skänka ljus till mitt liv men de förstörde det, fortsätter hon.

En annan student som har läst islamisk rätt säger till BBC att talibanernas beslut står i strid med ”rättigheterna som islam och Allah har givit oss”.

Sedan i september 2021 har flickor från sjunde klass inte fått gå i skolan. I mars utlovade talibanerna att högstadieskolor och gymnasium skulle öppna igen för flickor men de drog sedan tillbaka löftet samma dag skolorna skulle öppnas.

Nyligen förbjöds kvinnor från att gå till gym eller besöka nöjesparker och kvinnor har sedan tidigare uppmanats av talibanerna att hålla sig till sina hem.

Talibanerna ”rädda för utbildade kvinnor”

Sedan länge har kvinnor på universitet begränsats i sina studier då talibanerna snabbt efter maktövertagandet i augusti 2021 införde krav på könssegregerad utbildning.

Kvinnor har bara fått studera med andra kvinnor, och deras lärare måste också antingen vara kvinnor eller äldre män. Kvinnliga studenter har fortsatt att studera trots de många hindren:

– Vi har jobbat så hårt för att övertyga våra familjer, vi har burit svarta hijab och vi har kompromissat med vår valfrihet bara för att hålla universitetens dörrar öppna för kvinnor, sade studenten Zarmina Ahadi till Human Rights Watch i en intervju i förra veckan.

Human Rights Watch menar att talibanerna genom att förbjuda flickor och kvinnor från att utnyttja sin rätt att studera dagligen visar ”att de inte respekterar afghaners, särskilt kvinnors, grundläggande rättigheter.”

Talibanerna är rädda för utbildade kvinnor, de visste att kvinnor och flickor med kunskap aldrig skulle acceptera dem.”, skriver Samira Hamidi på Twitter som också spår att nästa förbud kommer att riktas mot kvinnliga läkare och sjuksköterskor.

* * *
LÄS MER
Ett halvår med talibanstyre har drabbat kvinnorna hårt
”Vi lever alla i skräck”
 ”Inte utan min syster”

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.