Nyheter

Ensam protest mot talibanerna

Universitetsstuderande Marwan protesterar ensam vid infarten till Kabuls universitet mot talibanernas nyss införda kvinnoförbud.

18-åriga Marwa stod ensam utanför Kabuls universitet i söndags med sitt plakat i protest mot att talibanregimen förbjudit kvinnor att studera.
– För första gången i mitt liv kände jag mig stolt, stark och mäktig därför att jag stod emot dem och krävde den rätt som Gud har gett oss.

AFGHANISTAN | Att kvinnor demonstrerar har blivit sällsynt, i synnerhet sedan regimen gripit flera drivande personligheter. De som ändå vågar, riskerar att gripas och misshandlas och dessutom stigmatiseras socialt.
Men Marwa var bestämd. När regimen i förra veckan utfärdade förbud mot universitetsstudier trotsade hon riskerna. Medan hennes syster filmade inifrån en bil, stod hon med sitt plakat med texten ”LÄS!” vid universitetsinfarten, mittemot vakterna.

– De sa väldigt fula saker till mig, men jag behöll lugnet, säger hon i samtal med AFP.

Hon vill inte få mer än förnamnet offentliggjort.

"En ensam människa"

– Jag ville visa vilken kraft en ensam afghansk flicka har, och att till och med en ensam människa kan stå emot förtryck.

– När mina andra systrar (universitetskamraterna) ser att en ensam flicka stått upp mot talibanerna, så kommer det att hjälpa dem att resa sig och störta talibanerna.

Hon vill bli bildkonstnär, men säger att hennes land blivit ett fängelse.

– Jag vill inte fängslas, jag har stora drömmar som jag vill förverkliga.

Talibanerna lovade mildare regim än tidigare när de tog makten i augusti i fjol. Men de har successivt krympt möjligheterna för alla kvinnor. Flickor får nu bara mycket kort skolgång, kvinnor har förbjudits utöva en mängd yrken och de får inte ens vara i parker, badhus eller gym.

Lyder inte

Därtill förbjöds i lördags alla hjälporganisationer att ha kvinnor anställda, vilket fick en rad organisationer att avsluta sin verksamhet i Afghanistan.

Regimen motiverar förbuden med att kvinnor inte lyder reglerna om att klä sig så att de är fullständigt täckta från huvud till fot.

Protester har hörts, till exempel från Islamiska samarbetsorganisationen OIC. På tisdagen reagerade FN:s människorättschef Volker Türk:

”Inget land kan utvecklas – eller ens överleva – socialt och ekonomiskt med halva befolkningen utesluten”, säger han i ett uttalande enligt AP och tillägger:

”Dessa ofattbara inskränkningar som man ålagt flickor och kvinnor kommer inte bara att öka alla afghaners lidande utan också utgöra en risk utanför Afghanistans gränser, fruktar jag”.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.