Nyheter

Svenskt bistånd till omvändelse av hbtq-personer

Biståndsminister Johan Forsell förväntar sig att man gör en ordentlig genomlysning och informerar regeringen om vad som egentligen har hänt.

Flera organisationer som sysslar med så kallad omvändelseterapi för hbtq-personer i afrikanska länder har fått flera miljoner i bistånd av Sverige.
Biståndsminister Johan Forssell (M) är kritisk och vill nu se en genomlysning av situationen.

SVERIGE | I flera länder i Afrika är det mer eller mindre förbjudet enligt lag att vara homosexuell och personer som tillhör denna grupp lever under systematiskt förtryck på flera håll.

Ett exempel på hur hbtq-personer utsätts är så kallad omvändelseterapi, som bland annat innebär att människor genom hot och våld tvingas genomgå farliga och ovetenskapliga ”behandlingar” för att förändra sin sexuella läggning.

Förra året gjorde det oberoende journalistnätverket Open Democracy en omfattande granskning där man kunde visa att ett flertal vårdinrättningar i Uganda, Kenya och Tanzania erbjöd omvändelseterapi.

Sju miljoner kronor

Enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort har Sverige betalat ut miljoner i biståndspengar till flera av dessa vårdgivare och organisationer.
Det handlar bland annat om TASO Uganda, som ger hjälp och stöd till personer med hiv och som tagit emot cirka sju miljoner kronor från Sverige sedan 2019.

– Det är förstås väldigt illa, biståndspengar ska inte gå till den här typen av verksamheter överhuvudtaget. Det ska gå till att hjälpa människor i nöd och det här är något helt annat, säger biståndsminister Johan Forssell (M) till TT.

Ulf Källstig, chef för biståndsmyndigheten Sidas Afrikaavdelning, säger att han välkomnar att biståndet granskas och att han tar uppgifterna ”på största allvar”.

"Kontrollerar vad som har hänt"

Han understryker också att Sida vidtar flera åtgärder för att kontrollera biståndstagarna, bland annat genom externa revisioner, utvärderingar och uppföljningar av rapporter.

– När det kommer sådana här uppgifter kontaktar vi genast organisationerna igen och kontrollerar vad som har hänt och vad de har gjort i nästa led. En av de här organisationerna, Frontline aids, följde upp detta redan när det var aktuellt i östafrikanska medier sommaren 2021 och de kunde inte spåra någon som agerat så här. Men det kan förstås ha varit någon tillfälligt anställd, säger Ulf Källstig.

"Måste klara genomlysning"

Forssell påpekar att regeringen anser att biståndspolitiken är i behov av reformer.

– Allt bistånd måste klara en ordentlig genomlysning så att det används på rätt sätt. Nu säger ju Sida att man ska ska gå till botten med det här och det måste vi förstås invänta. Men jag förväntar mig att man gör en ordentlig genomlysning och informerar regeringen om vad som egentligen har hänt och hur vi kan säkerställa att det här inte händer igen, säger Johan Forsell.

Han ifrågasätter inte att Sverige ska fortsätta ge humanitärt bistånd även till länder med en lagstiftning som den i Uganda.

– Men när det gäller den andra delen, utvecklingsbiståndet, kan man ha en dialog med mottagarlandet på ett annat sätt och där kan vi själva välja vilka länder vi vill samarbeta med och inte. Det är ett område vi kommer att titta på.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.