Nyheter

De vill att Sverige tillåter hemaborter

Barnvagnsmarschen i protest mot den höga mödradödligheten i världen, 2013.

Ta bort kravet om att abort måste genomföras på sjukhus, och av läkare. Det kräver RFSU, fackförbund och forskare inom obstetrik och gynekologi.

ABORT | När abortlagen började gälla 1975 innebar aborter alltid ett kirurgiskt ingrepp. I dag sker i stället över 90 procent av alla aborter i Sverige på medicinsk väg, alltså att man tar tabletter.

Enligt nuvarande lagstiftning måste den första tabletten alltid tas på sjukhus under uppsikt av läkare. Ett föråldrat system, anser debattörerna i en artikel på DN Debatt, där de uppmanar till en lagändring.

”I dag saknas medicinska skäl till att inte låta den gravida själv bestämma, utifrån egna behov och önskemål, var aborten ska genomföras. I grunden handlar det om att ha tilltro till att även en gravid person är fullt kapabel att fatta beslut om sin egen kropp”, skriver RFSU:s förbundsordförande Hans Linde, Svenska barnmorskeförbundets respektive Vårdförbundets ordföranden Eva Nordlund och Sineva Ribeiro samt Helena Kopp Kallner och Kristina Gemzell, överläkare och forskare inom obstetrik och gynekologi.

Dels vill de att kravet på att abort måste genomföras på sjukhus tas bort, dels vill de ändra kravet på att läkare måste utföra aborten ändras så att barnmorskor kan få rätt att ordinera de läkemedel som används. De vill dessutom att läkemedlen ska kunna säljas på apoteket efter recept från läkare eller barnmorska med förskrivningsrätt.

Flera andra länder, som Storbritannien, Tyskland, Australien och Nepal, har redan gjort det möjligt för kvinnor att genomföra hela aborten hemma.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.