Nyheter

Luftföroreningar förkortar livslängden mer än rökning

En kvinna badar sin dotter i Yamunafloden, som är täckt av ett kemiskt skum orsakat av industri- och hushållsföroreningar medan staden är omsluten av giftig smog,  New Delhi, Indien.

I södra Asien minskar luftföroreningarna den förväntade livslängden med i genomsnitt fem år, och luftkvaliteten i New Delhi leder till en förkortning av livslängden med mer än tio år.

HÄLSA | Luftföroreningar av fina partiklar från fordon, industriella utsläpp, skogsbränder och andra källor är ”det största externa hotet mot folkhälsan” visar en studie från Energy Policy Institute vid University of Chicago som publicerades under tisdagen. Studien visar att luftföroreningar minskar den globala livslängden med 2,3 år – vilket är något mer än vad den gör för rökare.

I en av världens mest förorenade regioner, södra Asien, minskar luftföroreningarna den förväntade livslängden med i genomsnitt fem år, och luftkvaliteten i New Delhi leder till en förkortning av livslängden med mer än tio år. Snabb industrialisering och befolkningstillväxt har bidragit till den försämrade luftkvaliteten.
Som jämförelse förlorar en invånare i USA 3,6 månader.

Om hela världen skulle minska sina föroreningen av lungskadande luftburna partiklar enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer, skulle en genomsnittlig person kunna lägga till 2,3 år till sin förväntade livslängd – eller sammanlagt 17,8 miljarder räddade levnadsår för alla nu levande människor.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.