Nyheter

Nytt textilavtal mellan fack och klädföretag

Fackförbund och klädföretag har i dagarna tecknat en ny internationell överenskommelse kring hälsa och säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan.

”Fackförbund” och klädföretag har i dagarna tecknat en ny internationell överenskommelse kring hälsa och säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan. Överenskommelsen som redan har trätt i kraft kommer att gälla årtiondet ut och syftar också till att inkludera fler länder.

ARBETE | Ett treårigt juridiskt bindande avtal har undertecknats av flera globala och lokala fack, klädföretag och leverantörer inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan.

Överenskommelsen, vars officiella namn är International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, syftar till att stärka såväl säkerhet som hälsa för textilarbetare i länderna och innehåller också skrivningar om hälsa utanför arbetsplatsen. Dessutom finns det en målsättning om att utöka överenskommelsen till fler länder.

– Sedan dess tillkomst har överenskommelsen varit behjälplig i att göra klädindustrin säkrare, säger Atle Høie, generalsekreterare för den globala fackliga federationen Industriall.

– Vi har nu en långsiktig, hållbar lösning för överenskommelsen med betydande utrymme för utveckling när det gäller nya länder och inkluderingen av de grundläggande principerna och rättigheterna på arbetet som en kärna i byggstenarna i mekanismen för klagomål och träningsprogram, fortsätter han.

Sexårig överenskommelse

Överenskommelsen ska gälla i tre år för att därefter förnyas automatiskt i tre år till. Det ursprungliga avtalet kom till 2013 efter Rana Plaza-katastrofen  Dhaka i Bangladesh då över 1 100 textilarbetare dödades när höghuset deras fabrik var inhyst i rasade. För att förhindra ytterligare dödliga arbetsplatsolyckor infördes krav på inspektioner av byggnader som används som arbetsplatser, bland annat med krav på nödutgångar och brandsäkerhet.

Arbetare har haft möjlighet att larma om osäkra arbetsplatser anonymt och har också fått gå utbildningar i säkerhet. Sedan 2013 har överenskommelsen mellan fackliga representanter, klädföretag och leverantörer förnyats i olika omgångar, och konceptet har utvecklats till att gälla inte bara byggnaders säkerhet utan även inkludera arbetares hälsa.

– Den här överenskommelsen är ett bevis på att avtalets modell för reglering av leverantörskedjor – ett bindande avtal mellan företag och globala fack – är uthållig över tid, säger Christy Hoffman, UNI Global Unions generalsekreterare och menar att många avskrev projektet som en reaktion på en katastrof som inte skulle hålla någon längre period.

– Men i dag har parterna kommit överens om en sexårig överenskommelse som expanderar både vad gäller programmets geografiska täckning liksom vilka frågor som täcks in, säger Hoffman.

Fakta: Bangladeshöverenskommelsen

Det första avtalet Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh, eller Bangladeshöverenskommelsen, undertecknades för första gången den 15 maj 2013. Månaden innan hade 1 138 arbetare dött när huset där deras fabrik låg rasade samman.

Det första avtalet skrevs under av UNI Global Union, Industriall, åtta bangladeshiska fack och 40 märkesföretag. Fram till 2018 hade 220 företag skrivit under avtalet, vilket innebar skydd för över två miljoner textilarbetare i 1 600 fabriker.

Ett nytt avtal tecknades 2021 – International Accord for Health and Safety in the Textile & Garment Industry. Det avtalet skrevs inledningsvis under av 77 märkesföretag men hade i oktober i år skrivits under av 199 företag. Avtalet täckte in fler aspekter av arbetares hälsa och trygghet. I december 2022 fick Pakistan ett motsvarande avtal för textilindustrin.

Källa: Industriall, International Accord

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.