Nyheter

Nytt textilavtal mellan fack och klädföretag

Fackförbund och klädföretag har i dagarna tecknat en ny internationell överenskommelse kring hälsa och säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan.

”Fackförbund” och klädföretag har i dagarna tecknat en ny internationell överenskommelse kring hälsa och säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan. Överenskommelsen som redan har trätt i kraft kommer att gälla årtiondet ut och syftar också till att inkludera fler länder.

ARBETE | Ett treårigt juridiskt bindande avtal har undertecknats av flera globala och lokala fack, klädföretag och leverantörer inom textilindustrin i Bangladesh och Pakistan.

Överenskommelsen, vars officiella namn är International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry, syftar till att stärka såväl säkerhet som hälsa för textilarbetare i länderna och innehåller också skrivningar om hälsa utanför arbetsplatsen. Dessutom finns det en målsättning om att utöka överenskommelsen till fler länder.

– Sedan dess tillkomst har överenskommelsen varit behjälplig i att göra klädindustrin säkrare, säger Atle Høie, generalsekreterare för den globala fackliga federationen Industriall.

– Vi har nu en långsiktig, hållbar lösning för överenskommelsen med betydande utrymme för utveckling när det gäller nya länder och inkluderingen av de grundläggande principerna och rättigheterna på arbetet som en kärna i byggstenarna i mekanismen för klagomål och träningsprogram, fortsätter han.

Sexårig överenskommelse

Överenskommelsen ska gälla i tre år för att därefter förnyas automatiskt i tre år till. Det ursprungliga avtalet kom till 2013 efter Rana Plaza-katastrofen  Dhaka i Bangladesh då över 1 100 textilarbetare dödades när höghuset deras fabrik var inhyst i rasade. För att förhindra ytterligare dödliga arbetsplatsolyckor infördes krav på inspektioner av byggnader som används som arbetsplatser, bland annat med krav på nödutgångar och brandsäkerhet.

Arbetare har haft möjlighet att larma om osäkra arbetsplatser anonymt och har också fått gå utbildningar i säkerhet. Sedan 2013 har överenskommelsen mellan fackliga representanter, klädföretag och leverantörer förnyats i olika omgångar, och konceptet har utvecklats till att gälla inte bara byggnaders säkerhet utan även inkludera arbetares hälsa.

– Den här överenskommelsen är ett bevis på att avtalets modell för reglering av leverantörskedjor – ett bindande avtal mellan företag och globala fack – är uthållig över tid, säger Christy Hoffman, UNI Global Unions generalsekreterare och menar att många avskrev projektet som en reaktion på en katastrof som inte skulle hålla någon längre period.

– Men i dag har parterna kommit överens om en sexårig överenskommelse som expanderar både vad gäller programmets geografiska täckning liksom vilka frågor som täcks in, säger Hoffman.

Fakta: Bangladeshöverenskommelsen

Det första avtalet Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh, eller Bangladeshöverenskommelsen, undertecknades för första gången den 15 maj 2013. Månaden innan hade 1 138 arbetare dött när huset där deras fabrik låg rasade samman.

Det första avtalet skrevs under av UNI Global Union, Industriall, åtta bangladeshiska fack och 40 märkesföretag. Fram till 2018 hade 220 företag skrivit under avtalet, vilket innebar skydd för över två miljoner textilarbetare i 1 600 fabriker.

Ett nytt avtal tecknades 2021 – International Accord for Health and Safety in the Textile & Garment Industry. Det avtalet skrevs inledningsvis under av 77 märkesföretag men hade i oktober i år skrivits under av 199 företag. Avtalet täckte in fler aspekter av arbetares hälsa och trygghet. I december 2022 fick Pakistan ett motsvarande avtal för textilindustrin.

Källa: Industriall, International Accord

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.