Nyheter

Palestinska organisationer vill att ICC utreder ”folkmord”

 Tre palestinska organisationer, Al Mezan, Al Haq och the Palestinian Centre for Human Rights lämnade på onsdagen in en stämningsansökan till Internationella brottmålsdomstolen med uppmaningen att domstolen ska utreda om Israel begår folkmord i Gaza.

Tre palestinska organisationer lämnade på onsdagen in en stämningsansökan till Internationella brottmålsdomstolen i Haag med uppmaning att domstolen ska utreda om Israel begår folkmord i Gaza. De kräver också att ICC utfärdar arresteringsorder av den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu.

ISRAEL–PALESTINA | De tre palestinska rättsorganisationerna Al Haq, Al Mezan och the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) står bakom stämningsansökan. Organisationerna representeras av den franske advokaten Emmanuel Daoud som på onsdagen lämnade in stämningen till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) med uppmaning att domstolen ska utreda Israel för folkmord i Gaza.

Emmanuel Daoud som tidigare har stämt ryska ledare i ICC för krigsbrott i Ukraina, bland annat för bortförandet av ukrainska barn till Ryssland.

– Det finns inte plats för dubbelmoral i internationell rättvisa, säger han i ett uttalande på torsdagen och fortsätter:

– Oavsett om krigsbrott begås i Ukraina eller i Palestina ska förövarna ställas till svars.

Utredning inleddes redan 2021 av ICC

ICC inledde en utredning våren 2021 av krigsbrott begångna sedan 2014 på de ockuperade palestinska områdena, det vill säga Gaza, Västbanken och östra Jerusalem. Palestina har undertecknat Romstadgan vilket ger ICC jurisdiktion på dessa områden, däremot har Israel inte gjort det.

I den nya stämningsansökan uppmanas ICC att lägga till fler brottsrubriceringar till den redan pågående utredningen. Stämningsansökan uppmanar ICC:s åklagare Karim Khan att ta i beaktande inkluderingen av brott mot mänskligheten – ”apartheid, och brottet folkmord i den pågående utredningen av läget i staten Palestina.”

Dessutom uppmanas ICC:s åklagare att också utfärda arresteringsordrar för flera israeliska ledare: premiärminister Benjamin Netanyahu, president Isaac Herzog, försvarsministern Yoav Gallant med flera.

Över 10 000 Gazabor har dödats

Över 10 000 människor har dödats i Gaza under den senaste månaden, varav framför allt kvinnor och barn. Detta pekar på vikten av omedelbara åtgärder menar Emmanuel Daoud, som också är advokat vid ICC:

– Vi bönfaller ICC att erkänna sina moraliska och rättsliga förpliktelser och agera beslutsamt på vår kommunikation, säger Emmanuel Daoud.

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.