Nyheter

Åtgärder mot Kinas sjunkande födelsetal

Flera faktorer har påverkat beslutet att skaffa barn, inklusive höga kostnader för barnomsorg och den svårighet som kvinnor upplever när de behöver avbryta sina karriärer.

Ekonomiska incitament och förbättrad barnomsorg ska motverka Kinas första befolkningsminskning på sex decennier

KINA | Kinas nationella statistikbyrå planerar att genomföra en omfattande urvalsundersökning i november för att bättre kunna planera sin befolkningspolitik. Denna insats kommer som svar på den oro som myndigheterna känner över Kinas första befolkningsminskning på sex decennier och det snabba åldrandet i landet, rapporterar The Guardian.

Peking försöker nu snabbt att införa olika åtgärder för att öka landets sjunkande födelsetal. Dessa åtgärder inkluderar ekonomiska incitament och förbättrad barnomsorg.

Undersökningen kommer att fokusera på både städer och landsbygd över hela landet och förväntas ge värdefull information om förändringar i befolkningen.

Genom att övervaka befolkningsutvecklingen noggrant hoppas myndigheterna kunna skapa en stabil grund för formuleringen av nationell ekonomisk, social och befolkningsrelaterad politik för det kinesiska kommunistpartiet och regeringen.

Kina genomförde sin senaste folkräkning i november 2020, och resultaten visade då en avmattning i befolkningstillväxten, den långsammaste sedan den första moderna befolkningsundersökningen på 1950-talet. Det exakta antalet personer som kommer att undersökas i den kommande undersökningen har ännu inte specificerats.

Under november månad kommer representanter från en statlig undersökningsmyndighet att besöka hushåll och samla in uppgifter eller uppmana respondenterna att fylla i enkäter online.

Denna omfattande undersökning är av särskild vikt eftersom befolkningsutvecklingen har kopplats till landets övergripande styrka och ”föryngring”, en term som ofta nämns i statliga medier. Detta sker mitt i den ökande oron från medborgarna om de utmaningar som är förknippade med att uppfostra barn.

Flera faktorer har påverkat beslutet att skaffa barn, inklusive höga kostnader för barnomsorg och den svårighet som kvinnor upplever när de behöver avbryta sina karriärer. Dessutom har könsdiskriminering och traditionella stereotyper kring kvinnors roll i att ta hand om barnen fortsatt att vara utbredda i hela landet.

Trots att myndigheterna har ökat sin retorik kring delningen av ansvar för barnuppfostran, är pappaledigheten fortfarande begränsad i de flesta provinser. Detta är en av de utmaningar som landet står inför när det försöker hantera frågan om befolkningsminskningen och det sjunkande födelsetalet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.