Nyheter

FN-chefen: Mördarrobotar måste stoppas

FN:s generalsekreterare António Guterres.

FN och Internationella rödakorskommittén vill införa regler och förbud mot autonoma vapenslag som inte styrs eller kontrolleras av människor.
Det är en ”mänsklighetens prioritet” att ta itu med framtida mördarrobotar enligt FN-chefen och ordföranden för ICRC.

MILITARISM | Autonoma vapensystem, bland annat så kallade mördarrobotar, som programmeras för att användas i strid har länge varit ett problem. Det saknas regelverk och restriktioner för hur de får användas i krig.

Vapnen är sådana som väljer ut mål och attackerar utan direkt mänsklig inblandning vid tillfället för angrepp. Vapnen kan vara förprogrammerade eller använda artificiell intelligens vid en attack.

Kräver tydliga lagar

FN:s generalsekreterare António Guterres och Internationella rödakorskommitténs (ICRC) ordförande Mirjana Spoljaric Egger kräver i ett gemensamt uttalande tydliga regler och lagar för nya vapensystem.

”Att markera tydliga internationella förbudslinjer gagnar alla länder i det nuvarande säkerhetsläget”, skriver de två.

Varken världssamfundet genom FN eller Internationella rödakorskommittén, som står som garant för Genèvekonventioner och krigets lagar, har kunnat samla världens länder kring lagar för de nya vapensystemen.

Därmed försvåras bland annat ansvarsutkrävande och möjlighet för en fysisk person att stoppa en militär attack. Detta innebär ”oro för allvarliga humanitära, juridiska, etiska och säkerhetsmässiga konsekvenser”, skriver de två i uppropet som bland annat publicerats på FN:s hemsida.

Kontroll över beslut

En människa måste ha kontroll över beslut som rör liv och död, konstaterar ICRC och FN.

”Vi uppmanar världens ledare att inleda förhandlingar om en ny och bindande plan för att införa förbud och restriktioner mot autonoma vapensystem”, avslutar Spoljaric Egger och Guterres uppropet, där de säger att förhandlingarna bör vara klara 2026.

Frågan har tidigare diskuterats av medlemsländer inom FN i Genève, men utan framgång.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.