Nyheter

FN:s klimatchef: Tiden att agera är knapp

Aktionsgruppen Extinction Rebellion gör aktion under Week of Action for Social and Climate Justice och blockerar Oljehamnen i Göteborg.

I ett försök att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader har FN lagt fram nya ambitiösa klimatmål inför Cop28.

KLIMAT | En FN-inventering visar att det finns en överhängande risk att 1,5 graders-målet överskrids. FN har därför sammanställt en lista med alternativ för att hindra detta. Enligt FN:s nya klimatchef, Simon Stiell, är det globala samhället långt ifrån att uppfylla målet, och tiden att agera är knapp, rapporterar Climate home news.

FN:s inventeringsprocess, som äger rum vart femte år, är avsedd att säkerställa att regeringar uppfyller sina gemensamma mål för att begränsa den globala uppvärmningen.

Det 65-sidiga dokumentet, som offentliggjordes nyligen, innehåller radikala förslag som går långt utöver nuvarande politik och mål. Dessa inkluderar att stoppa prospektering efter fossila bränslen före 2030, att avveckla kolindustrin före 2040 och att tillhandahålla 200-400 miljarder dollar årligen för att stödja klimatoffer genom en Förlust- och skadefond.

De kommande två månaderna kommer regeringsförhandlare att begränsa listan vid en serie möten innan beslutsfattarna på Cop28 i Dubai enas om gemensamma åtgärder. Enligt Stiell är regeringarna överens om var klyftorna existerar och var insatserna behövs, men oenighet råder om genomförandet och fördelningen av ansvaret för nödvändiga åtgärder.

De senaste åren har utvecklade länder som USA och Europa uppmanat tillväxtekonomier som Kina att göra mer för att minska utsläpp och bidra till klimatfinansiering. Kina och dess allierade har dock hävdat att de rika länderna bär det största ansvaret.

Danmarks klimatminister Dan Jorgensen och Sydafrikas miljöminister Barbara Creecy leder ansvaret för FN:s globala inventeringsrapport. Deras arbete har varit en kritisk del av FN:s nya dokument. Enligt forskare vid Stockholm Environment Institute är dokumentet ännu ett bevis på den brådska som krävs för att agera mot klimatförändringarna.

Samtidigt påpekar de att förhandlingarna om vilka åtgärder som ska vidtas på Cop28 fortfarande kommer att vara komplicerade. Trots enighet om behovet av ökad ambition finns ingen garanti för att resultatet av Cop28 kommer att vara tillräckligt ambitiöst.

Jan-Åke Eriksson

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.