Nyheter

FN:s klimatchef: Tiden att agera är knapp

Aktionsgruppen Extinction Rebellion gör aktion under Week of Action for Social and Climate Justice och blockerar Oljehamnen i Göteborg.

I ett försök att bromsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader har FN lagt fram nya ambitiösa klimatmål inför Cop28.

KLIMAT | En FN-inventering visar att det finns en överhängande risk att 1,5 graders-målet överskrids. FN har därför sammanställt en lista med alternativ för att hindra detta. Enligt FN:s nya klimatchef, Simon Stiell, är det globala samhället långt ifrån att uppfylla målet, och tiden att agera är knapp, rapporterar Climate home news.

FN:s inventeringsprocess, som äger rum vart femte år, är avsedd att säkerställa att regeringar uppfyller sina gemensamma mål för att begränsa den globala uppvärmningen.

Det 65-sidiga dokumentet, som offentliggjordes nyligen, innehåller radikala förslag som går långt utöver nuvarande politik och mål. Dessa inkluderar att stoppa prospektering efter fossila bränslen före 2030, att avveckla kolindustrin före 2040 och att tillhandahålla 200-400 miljarder dollar årligen för att stödja klimatoffer genom en Förlust- och skadefond.

De kommande två månaderna kommer regeringsförhandlare att begränsa listan vid en serie möten innan beslutsfattarna på Cop28 i Dubai enas om gemensamma åtgärder. Enligt Stiell är regeringarna överens om var klyftorna existerar och var insatserna behövs, men oenighet råder om genomförandet och fördelningen av ansvaret för nödvändiga åtgärder.

De senaste åren har utvecklade länder som USA och Europa uppmanat tillväxtekonomier som Kina att göra mer för att minska utsläpp och bidra till klimatfinansiering. Kina och dess allierade har dock hävdat att de rika länderna bär det största ansvaret.

Danmarks klimatminister Dan Jorgensen och Sydafrikas miljöminister Barbara Creecy leder ansvaret för FN:s globala inventeringsrapport. Deras arbete har varit en kritisk del av FN:s nya dokument. Enligt forskare vid Stockholm Environment Institute är dokumentet ännu ett bevis på den brådska som krävs för att agera mot klimatförändringarna.

Samtidigt påpekar de att förhandlingarna om vilka åtgärder som ska vidtas på Cop28 fortfarande kommer att vara komplicerade. Trots enighet om behovet av ökad ambition finns ingen garanti för att resultatet av Cop28 kommer att vara tillräckligt ambitiöst.

Jan-Åke Eriksson

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.