Nyheter

Klimatkris fördriver miljontals barn

Rohingya-flyktingbarn leker i översvämningarna i flyktinglägret i Kutupalong, Bangladesh, juli 2021.

En ny rapport från Unicef visar att över 43 miljoner barn har fördrivits internt under de senaste sex åren på grund av extrema väderhändelser

KLIMAT | Unicef har nyligen offentliggjort en rapport som kastar ljus över de svåra konsekvenserna av klimatförändringar för barn. Rapporten, som släpptes i fredags, avslöjar att 20 000 barn varje dag tvingades lämna sina hem mellan 2016 och 2021 på grund av extrema väderförhållanden som intensifierades av klimatförändringarna. Totalt drabbades omkring 43 miljoner barn under denna sexårsperiod av fördrivning till följd av stormar, översvämningar, bränder och andra naturkatastrofer, rapporterar Africanews.

Rapporten, publicerad av FN:s barnfond, Unicef, varnar också för att även de mest försiktiga uppskattningarna, som endast tar hänsyn till risker från flodöversvämningar, cyklonvindar och översvämningar, pekar på förväntade 113 miljoner barnfördrivningar de kommande 30 åren.

Översvämningar och stormar stod för 40,9 miljoner, eller 95 procent, av de barn som fördrevs. Barn som bor på Afrikas horn eller små öar i Karibien är särskilt sårbara. Många av dessa barn utsätts för överlappande kriser som konflikter, bristfälliga institutioner och fattigdom.

Fördrivning ökar också barns sårbarhet på andra sätt. Barn kan lätt separeras från sina föräldrar eller vårdnadshavare när de flyr sina hem, vilket ökar risken för utnyttjande, människohandel och övergrepp. Dessutom påverkar fördrivning tillgången till utbildning och sjukvård, och för flickor är hoten ännu större. Tonårsflickor löper ökad risk för tidig graviditet och våld i dessa utsatta situationer.

Unicefs verkställande direktör, Catherine Russell, kommenterade situationen och påpekade att när extrema väderhändelser som skogsbränder, stormar och översvämningar drabbar samhällen, är det skrämmande för alla barn. För dem som tvingas fly är rädsla och påverkan särskilt förödande, och frågor om återvändande hem, skolgång och eventuella ytterligare förflyttningar skapar osäkerhet och oro.

En bekymrande insikt är att barn som drabbas av väderrelaterade katastrofer hittills har varit statistiskt osynliga. Existerande data om fördrivning delas sällan upp efter ålder, och faktorer som snabb urbanisering, skörhet och konflikter ökar risken för att barnen inte får den hjälp de behöver.

För att mildra dessa effekter måste beslutsfattare och den privata sektorn agera nu. Klimat- och energiplanering måste ta hänsyn till riskerna för barn från extremt väder. Rapporten understryker också vikten av att göra viktiga tjänster som utbildning och hälsovård ”flexibla, hanterbara och inkluderande”. Detta är avgörande för att hjälpa barn och deras familjer att bättre hantera katastrofer och bygga en mer hållbar framtid för de mest sårbara medlemmarna i samhället – barnen.

Rapportens analys … projicerar faktiskt en riktigt skrämmande framtid. Med varje ytterligare grad av uppvärmning tror IPCC att den globala risken för förflyttning genom översvämningar – den största drivkraften – kan öka med 50 procent. Vi är inte förberedda på denna klimatförändrande framtid, säger Verena Knaus, global chef för migration och förflyttning på Unicef.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.