Nyheter

Klimatkris fördriver miljontals barn

Rohingya-flyktingbarn leker i översvämningarna i flyktinglägret i Kutupalong, Bangladesh, juli 2021.

En ny rapport från Unicef visar att över 43 miljoner barn har fördrivits internt under de senaste sex åren på grund av extrema väderhändelser

KLIMAT | Unicef har nyligen offentliggjort en rapport som kastar ljus över de svåra konsekvenserna av klimatförändringar för barn. Rapporten, som släpptes i fredags, avslöjar att 20 000 barn varje dag tvingades lämna sina hem mellan 2016 och 2021 på grund av extrema väderförhållanden som intensifierades av klimatförändringarna. Totalt drabbades omkring 43 miljoner barn under denna sexårsperiod av fördrivning till följd av stormar, översvämningar, bränder och andra naturkatastrofer, rapporterar Africanews.

Rapporten, publicerad av FN:s barnfond, Unicef, varnar också för att även de mest försiktiga uppskattningarna, som endast tar hänsyn till risker från flodöversvämningar, cyklonvindar och översvämningar, pekar på förväntade 113 miljoner barnfördrivningar de kommande 30 åren.

Översvämningar och stormar stod för 40,9 miljoner, eller 95 procent, av de barn som fördrevs. Barn som bor på Afrikas horn eller små öar i Karibien är särskilt sårbara. Många av dessa barn utsätts för överlappande kriser som konflikter, bristfälliga institutioner och fattigdom.

Fördrivning ökar också barns sårbarhet på andra sätt. Barn kan lätt separeras från sina föräldrar eller vårdnadshavare när de flyr sina hem, vilket ökar risken för utnyttjande, människohandel och övergrepp. Dessutom påverkar fördrivning tillgången till utbildning och sjukvård, och för flickor är hoten ännu större. Tonårsflickor löper ökad risk för tidig graviditet och våld i dessa utsatta situationer.

Unicefs verkställande direktör, Catherine Russell, kommenterade situationen och påpekade att när extrema väderhändelser som skogsbränder, stormar och översvämningar drabbar samhällen, är det skrämmande för alla barn. För dem som tvingas fly är rädsla och påverkan särskilt förödande, och frågor om återvändande hem, skolgång och eventuella ytterligare förflyttningar skapar osäkerhet och oro.

En bekymrande insikt är att barn som drabbas av väderrelaterade katastrofer hittills har varit statistiskt osynliga. Existerande data om fördrivning delas sällan upp efter ålder, och faktorer som snabb urbanisering, skörhet och konflikter ökar risken för att barnen inte får den hjälp de behöver.

För att mildra dessa effekter måste beslutsfattare och den privata sektorn agera nu. Klimat- och energiplanering måste ta hänsyn till riskerna för barn från extremt väder. Rapporten understryker också vikten av att göra viktiga tjänster som utbildning och hälsovård ”flexibla, hanterbara och inkluderande”. Detta är avgörande för att hjälpa barn och deras familjer att bättre hantera katastrofer och bygga en mer hållbar framtid för de mest sårbara medlemmarna i samhället – barnen.

Rapportens analys … projicerar faktiskt en riktigt skrämmande framtid. Med varje ytterligare grad av uppvärmning tror IPCC att den globala risken för förflyttning genom översvämningar – den största drivkraften – kan öka med 50 procent. Vi är inte förberedda på denna klimatförändrande framtid, säger Verena Knaus, global chef för migration och förflyttning på Unicef.

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.