Nyheter

”Världen behöver arbeta med talibanerna”

Mammor köar tillsammans med sina barn som har fått för lite att äta, vid en mottagning som drivs av FN:s livsmedelsprogram WFP i Kabul.

Det hårdföra talibanstyret i Afghanistan tummar på sina löften och kringskär landets kvinnor.
Men när miljontals människor i landet hungrar måste omvärlden hitta sätt att arbeta med regimen, anser Actionaids chef i landet.
– Afghanerna behöver vår hjälp mer än någonsin, säger Sudipta Kumar.

AFGHANISTAN | När talibanerna återtog makten i Afghanistan sensommaren 2021 hade en hungerkris redan tagit fart. Utebliven snö har lett till torka flera år i rad och uteblivna skördar i ett land där jordbruket är livsviktigt. På vintern har temperaturen nått ned till ett 30-tal minusgrader på sina håll och sårbara människor har frusit ihjäl.

– Man kan inte tänka på några långsiktiga prioriteringar just nu. Man kan bara gå in för att möta de mest akuta behoven, säger Sudipta Kumar, som leder hjälporganisationen Actionaids arbete i Afghanistan under ett besök i Stockholm.

– De humanitära behov vi känner till är enorma. Och de resurser som finns för Afghanistan är inte tillräckliga.

Lokala kontakter

Kumar och hans kollegor har fortsatt att arbeta i landet, men det har blivit svårare. Dels har det internationella utvecklingsstödet strypts och dels får organisationens kvinnliga medarbetare inte längre komma till jobbet.

Talibanerna sade sig till en början vilja regera på ett mer måttfullt sätt än tidigare. Men steg för steg har landets kvinnor kringskurits enligt rörelsens religiösa och kulturella dogmer. I slutet av fjolåret förbjöds kvinnor att arbeta för organisationer som inte styrs av staten.

– Vi har fått pausa viss verksamhet tills vi får mer klarhet i vad vi får göra och inte får göra. Det har också gjorts undantag av myndigheterna när det gäller vård och grundskola, där kvinnor får gå och arbeta, så det har gett oss lite marginaler, säger Sudipta Kumar.

Lokala lösningar?

När kvinnor underställs män landet över blir det svårare att nå de kvinnor som behöver hjälp. Men det är möjligt även under den nya regimens lagstiftning, enligt Actionaid-chefen.

– Vi kan inte avbryta allt vårt arbete på grund av begränsningarna, utan vi försöker finna lokala lösningar som är kulturellt lämpliga och acceptabla sett till rådande seder och traditioner, säger Kumar.

Det sker i dialog med lokala myndigheter, byäldstar och religiösa ledare.

– Om vi inte fortsätter att arbeta så blir det svårt att möta folkets behov. Det uppstår såklart vissa hinder på vägen, men så är det överallt, inte bara här. Vi har hittat lösningar och lyckats nå de mest marginaliserade grupperna.

"Bygga förtroende"

Om den akuta hjälpen inte trappas upp så kommer svälten att bli ännu värre, anför Sudipta Kumar. Han anser att omvärlden dessutom behöver återuppta biståndet för att utveckla Afghanistan, då det är av högsta vikt att landet får ett fungerande jordbruk.

– Vår vädjan är att det internationella samfundet, inklusive Sverige, behåller fokus på Afghanistan.

TT: Men hur mycket kan man lita på talibanerna?

– Det är svårt för mig som arbetar humanitärt att svara på, men jag tycker att det hela tiden har funnits en respekt i våra förhandlingar med myndigheterna, men det kan alltid variera mellan aktörer, säger Sidupta Kumar, som vill understryka att FN och hjälporganisationer som Actionaid har utförliga mekanismer som ska se till att stödet hamnar hos rätt personer.

– Vi måste hitta sätt att arbeta med och bygga upp ett förtroende hos myndigheterna där, och förbli i kontakt med dem. Att dra sig tillbaka kommer aldrig att leda till några lösningar.

Fakta: Talibanerna och kvinnorna

Den 15 augusti 2021 återtar talibanerna makten i Afghanistan. Till en början uppger man sig respektera människors rättigheter och friheter och tar avstånd från det brutala styre som rådde 1996–2001. Flickor ska få gå i skola och kvinnor arbeta så fort man ordnat en ”säker miljö”, lovar talibanerna.
Men den 8 september deklarerar talibanernas talesperson Ahmadullah Wasiq att kvinnors idrottande inte är tillåtet enligt islam.

Och den 28 september meddelar talibanerna att kvinnliga studenter och lärare inte längre får vara verksamma vid Kabuls universitet.

Den 28 mars 2022 beordrar talibanerna flygbolag i landet att neka kvinnor som passagerare om de inte eskorteras av en manlig släkting.

Den 10 november förbjuds kvinnor att besöka allmänna parker och nöjesfält. Några dagar senare utökas förbudet till gym och badhus.

Den 24 december stoppar talibanstyret icke-statliga organisationer från att ha kvinnliga anställda, med vissa undantag.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.