Nyheter

Över 60 000 döda i fjolårets värmebölja

Stora skogsbränder drabbade södra Europa under den heta och torra sommaren 2022.

Antalet dödsfall under fjolårets värmebölja i Europa var betydligt fler än vad som tidigare antagits.
Enligt en ny studie dog drygt 61 000 personer av hettan.

KLIMAT | Tidigare har experterna antagit att 15 000 till 20 000 personer avled. Den nya beräkningen, som har gjorts av forskare i Spanien, Frankrike och Schweiz, antyder att den verkliga dödssiffran var tre till fyra gånger så hög.

Forskarna, som publicerar sina resultat i Nature Medicine, har utgått från det totala antalet dödsfall i Europa och sedan jämfört dessa med de uppmätta temperaturerna mellan 30 maj och 4 september 2022 – som var den varmaste sommaren som noterats med en temperaturavvikelse på 1,4 grader Celsius över genomsnittet för perioden 1991 till 2020.

Den värsta hettan noterades i delar av Sydeuropa, framför allt i Frankrike, Spanien och Italien. Även England och Tyskland hade många extremt varma dagar.

Italien drabbades värst

Flest dödsfall relaterade till hettan hade Italien, där det beräknas att 18 000 personer avled av värmen. Därefter följer Spanien (cirka 11 300 döda), Tyskland (8 200), Frankrike (4 800), Storbritannien (3 500) och Grekland (3 100).

Italien toppar listan även när hänsyn tas till folkmängd. Antalet dödsfall per miljon invånare i Italien var 295, följt av Grekland (280), Spanien (237) och Portugal (211).

Som väntat var överdödligheten störst bland de äldre, men även bland kvinnor jämfört med män – kanske en effekt av att kvinnor når betydligt högre ålder än män i de flesta länder.

Sverige kom lindrigt undan

De höga temperaturerna nådde aldrig riktigt de nordiska länderna som klarade sig relativt lindrigt undan värmeböljan 2022 – till skillnad från 2018 då även Sverige och Danmark hade värmebölja.

Då beräknas cirka 700 personer i Sverige ha dött av hettan. Ifjol var antalet värmerelaterade dödsfall blygsamt – bara 40 personer antas ha dött på grund av höga temperaturer.

Den värsta överdödligheten som har drabbat Europa inträffade den heta sommaren 2003 då över 70 000 personer tros ha avlidit av värmeslag. Fjolårets siffra är med andra ord något lägre. Å andra sidan var länderna bättre förberedda den här gången.

Enligt forskarna är detta illavarslande för framtiden, och de rekommenderar att ytterligare anpassningsåtgärder vidtas under de kommande åren. Deras beräkningar antyder att cirka 68 000 personer kommer att dö i förtid varje sommar runt år 2030 om inget görs fram till dess.

Dödsfall sommaren 2022

Drygt 61 000 personer beräknas ha dött av rekordhettan som lamslog Europa sommaren 2022. Antalet dödsfall i de värst drabbade länderna:

+ Italien, 18 010
+ Spanien, 11 324
+ Tyskland, 8 173
+ Frankrike, 4 807
+ Storbritannien, 3 469
+ Grekland, 3 092
+ Rumänien, 2 455
+ Portugal, 2 212

Källa: Nature Medicine

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.