Prenumerera

Logga in

Nyheter

Utbredd torka kräver omedelbara åtgärder

Lång väg för att hämta vatten under torkan i Careiro da Varzea, delstaten Amazonas, Brasilien, tisdagen den 24 oktober 2023.


En färsk rapport från FN:s team som bekämpar ökenspridning avslöjar oroande trender under de senaste två åren, vilket har orsakat en alarmerande nödsituation till följd av mänsklig orsakad torka.

KLIMAT | Den globala rapporten om torka, Global Drought Snapshot, nyligen släppt av FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning (UNCCD), i samarbete med International Drought Resilience Alliance (IDRA), målar upp en dyster bild av förlorade liv och försörjning till följd av torka.

Ibrahim Thiaw, verkställande sekreterare för UNCCD, understryker brådskan i situationen:

– Till skillnad från andra katastrofer som drar till sig medias uppmärksamhet, inträffar torka tyst, ofta obemärkt och leder inte fram till en omedelbart offentlig och politisk reaktion, säger han.

– Med ökad frekvens och allt svårare torka, när reservoarnivåerna minskar och skördarna minskar, när den biologiska mångfalden minskar och hungersnöden sprider ut sig, då behövs en rejäl förändring.

Rapporten betonar vikten av markåterställning och hållbar förvaltning för att stärka motståndskraften mot torka. Den uppmanar till användning av naturpositiva jordbrukstekniker såsom torktåliga grödor, effektiva bevattningsmetoder och markvård, för att minimera torkans inverkan på skördar och inkomster.

Effektiv vattenförvaltning är en annan nyckelkomponent i motståndskraften mot torka. Detta inkluderar investeringar i hållbara vattenförsörjningssystem, bevarandeåtgärder och främjande av vatteneffektiv teknik.

UNCCD efterlyser även katastrofberedskap och tidiga varningssystem för att bemöta globala nödsituationer orsakad av torka. Större investeringar i meteorologisk övervakning, datainsamling och riskbedömning kan minska torkans påverkan och kräver internationellt samarbete samt miljömässig och social rättvisa.

Rapporten innehåller betydande data om torkans omfattning inklusive geografisk spridning, jordbruk, skogsbruk, vattenförhållanden och sociala aspekter. Den noterar att 85 procent av de drabbade av torka bor i låg- eller medelinkomstländer och att människor i mycket sårbara länder löper 15 gånger större risk att dödas av översvämningar, torka och stormar.

– Vi hoppas att den här publikationen fungerar som en väckarklocka, säger Ibrahim Thiaw.

Fakta: Global Drought Snapshot-rapporten i siffror

• 15–20 procent av befolkning i Kina som står inför mer frekventa måttliga till svåra torka under detta århundrade
• 80 procent förväntad ökning av torkans intensitet i Kina till 2100
• 23 miljoner människor bedömdes befinna sig i en allvarlig osäker mattillgång i Afrikas horn i december 2022
• 630 000 km2 (ungefär Italiens och Polens sammanlagda yta) av Europa påverkades av torkan 2022 då det upplevde sin varmaste sommar och det näst varmaste året någonsin, nästan fyra gånger de genomsnittliga 167 000 km2 som påverkades mellan 2000 och 2022
• 500 år sedan Europa senast upplevde en torka lika illa som 2022
• 170 miljoner människor förväntas uppleva extrem torka om den globala genomsnittstemperaturen stiger 3°C över förindustriella nivåer, 50 miljoner mer än väntat om uppvärmningen begränsas till 1,5°C

Jordbruk och skog
• 70 procent av spannmålsgrödor skadade av torka i Medelhavet 2016–2018
• 33 procent förlorad betesmark i Sydafrika på grund av torka
• fördubblade eller tripplade förväntade skogsförluster i Medelhavsområdet vid 3°C uppvärmning jämfört med nuvarande risk
• 5 på varandra år av minskad nederbörd på Afrikas horn, vilket orsakar regionens värsta torka på 40 år (med Etiopien, Kenya och Somalia särskilt hårt drabbade), vilket bidrar till minskad jordbruksproduktivitet, osäkerhet om livsmedel och höga livsmedelspriser.
• 73 000 km2 genomsnittlig areal av EU:s odlingsmark (eller ~5 procent) påverkad av torka, 2000–2022, vilket bidrar till missväxt
• 70 miljarder dollar uppgår Afrikas torkarelaterade ekonomiska förluster till under de senaste 50 åren
• 44 procent förväntad minskning av Argentinas sojaproduktion 2023 jämfört med de senaste fem åren, den lägsta skörden sedan 1988/89, vilket bidrar till en uppskattad minskning av Argentinas BNP med 3 procent för 2023

Sociala dimensioner
• 85 procent av människor som drabbats av torka bor i låg- eller medelinkomstländer
• 15 gånger större sannolikhet att dödas av översvämningar, torka och stormar i mycket sårbara regioner i förhållande till regioner med mycket låg sårbarhet.
• 1,2 miljoner människor i den centralamerikanska torrkorridoren behöver livsmedelshjälp efter fem år av torka, värmeböljor och oförutsägbar nederbörd.

Möjliga åtgärder
• Upp till 25 procent koldioxid-utsläpp skulle kunna kompenseras av naturbaserade lösningar inklusive markåterställning.
• Nästan 100 procent minskad omvandling av globala skogar och naturlig mark för jordbruk om bara hälften av animaliska produkter som fläsk, kyckling, nötkött och mjölk som konsumeras idag ersattes med hållbara alternativ.
• 20 till 50 procent potentiell minskning av vattenförluster om konventionella sprinklersystem ersattes med mikrobevattning (droppbevattning), som levererar vatten direkt till växtrötterna
• 20 procent av EU:s land- och havsområden ska göras föremål för återställande åtgärder senast 2030, med åtgärder på plats för alla ekosystem som behöver återställas till 2050
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.