Nyheter

Franska regeringen tvingas vidta klimatåtgärder

Högsta förvaltningsdomstolens lokaler i Paris.

Frankrikes regering måste inom det närmaste året vidta åtgärder för att utsläppen från växthusgaser ska minska.
Det slår landets högsta förvaltningsdomstol fast i ett ärende som initierats av en borgmästare i ett samhälle som ligger i riskzonen till följd av stigande havsnivåer.

FRANKRIKE | ”Conseil d’état (högsta förvaltningsdomstolen) kräver i dag att regeringen senast 30 juni 2024 vidtar nya åtgärder samt skickar in en delrapport senast 31 december 2023 där man redogör för dessa åtgärder och dess effekter”, skriver man i domslutet.

Borgmästaren i Grande-Synthe, en förort till nordligt belägna Dunkerque, lämnade 2019 in en stämningsansökan om ”inaktivitet gällande klimatet” med hänvisning till att det lilla kustsamhället riskerar att hamna under vatten
I ett domstolsbeslut från 2021 krävde man att regeringen fram till 2030 skulle minska växthusgaserna med 40 procent i förhållande till nivåerna år 1990, vilket ligger i linje med Parisavtalet.

Men i april i år meddelade en utredare som granskat förändringsarbetet att politikerna inte gjort tillräckligt.

Onsdagens beslut är bindande, men den franska staten kommer inte att krävas på straffavgifter om regeringen misslyckas.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.