Nyheter

Migrantvåg väntas när nödregel upphör i USA

Nyanlända migranter som korsat gränsen mellan USA och Mexiko.

USA:s södra gränsområden hamnar återigen i hetluften när den omdiskuterade undantagsregeln Title 42 nu hävs. Tiotusentals migranter väntas strömma över gränsen från Mexiko och andra länder. Här är frågor och svar om vad regeln innebär och vad som händer framöver.

USA | Vad är Title 42?

Regeln skapades för att användas i krissituationer för att kunna ta till särskilda åtgärder exempelvis för att ”stoppa smittsamma sjukdomar”. Regeln har funnits i årtionden men togs i bruk av president Donald Trumps styre i början av mars 2020 i samband med covidpandemin. Sedan 2020 har mer än två miljoner avvisningar av migranter ägt rum.

Varför hävs den just nu?

Fram till våren 2022 ansåg USA:s regering – i strid med medicinsk expertis – att det var nödvändigt att upprätthålla bruket av regeln på grund av pandemin, trots att smittspridningen hade minskat i omfattning. Då skulle Title 42 ha fasats ut, men beslutet bestreds i domstol. I april i år meddelade hälso- och sjukvårdsmyndigheterna till sist att det inte längre var befogat att använda Title 42.

Vad har Title 42 inneburit rent praktiskt?

Under både Trumps och efterträdaren Joe Bidens styre har migrationsmyndigheterna skickat tillbaka papperslösa migranter med hänvisning till regeln – utan att de fått en chans att söka asyl. Kritiker hävdar att migranter har berövats sina rättigheter. De som försvarar användandet av regeln menar att den är ett effektivt medel för gränskontroll.

Vad händer härnäst?

Amerikanska myndigheter räknar med att tiotusentals migranter från framför allt Mexiko, Venezuela och Kuba kommer att försöka ta sig över den södra gränsen när Title 42 upphör att gälla. Migrationsmyndigheternas personalstyrka har förstärkts tillfälligt med 500 personer och dessutom sänds 1 500 soldater till gränskontrollerna för att temporärt bistå gränsmyndigheten Border Patrol.

Vad gör styret i Washington DC?

I stället för Title 42, som ju har koppling till pandemin, återgår USA nu till ett regelverk kallat Title 8. Det blir fortfarande svårt att passera gränsen, men migranter som hävdar asylskäl ska få dessa undersökta. Title 8 innebär också hårdare straff för den som olagligt försöker ta sig över gränsen.

Vad säger president Joe Biden?

Presidenten har upprepade gånger understrukit att det är lönlöst för migranter att ”bara dyka upp” vid gränsen. I stället ska de ta den lagliga vägen och ansöka om uppehålls- eller inresetillstånd, antingen i sitt hemland eller i länder de passerat.

Källor: CBS News, PBS News hour, The Hill, Utrikespolitiska institutet (UI) med flera.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.