Nyheter

Delar av jorden kan bli obeboelig

Under en värmebölja i juni hämtades personer med ambulans från i byn Mirchawa i Indien.

Delar av jorden kan snart bli för varm för människor att bo på. Om medeltemperaturen höjs med mer än 1,5 grad kan delar av de mest tätbefolkade länderna bli obeboeliga, enligt ny forskning.

KLIMAT | Över fyra miljarder människor kan komma behöva flytta om medeltemperaturen fortsätter att stiga. Det menar ett forskarlag som kopplat ihop hälsoeffekter med den globala uppvärmningen i en ny studie.

Det handlar framför allt om områden i bland annat Indien, Pakistan, östra Kina och delar av Afrika söder om Sahara. De kommer att drabbas av perioder av så pass extrem värme så att människor inte kan vistas där.

Kroppen klarar inte

Det handlar om att människor bara klarar av kombinationen av extrem värme och hög luftfuktighet i en viss utsträckning. Sedan drabbas vi av värmerelaterade sjukdomar som värmeslag och hjärtrelaterade sjukdomar.

”När vi människor blir varmare, svettas vi mer och mer blod pumpas ut mot huden för att kylas och skydda de inre organen mot överhettning. Men vid vissa nivåer av värme och fuktighet så fyller dessa funktioner inte längre någon funktion och kroppstemperaturen börjar stiga. Om vi inte kan kyla ner oss inom några timmar så blir vi sjuka”, säger Larry Kenney, professor i fysiologi och en av forskarna bakom studien i en presskommentar.

Enligt studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, är det framför allt äldre och redan sjuka som kommer att drabbas.

Svaga och sjuka drabbas

Hur vi hanterar perioder av extremvärme varierar nämligen och unga, friska individer klara det bättre. Extra tufft slår värmeböljorna mot tätbefolkade låginkomstländer där tillgången på till exempel luftkonditionering och andra möjligheter till svalka är låg.

Genom olika datasimuleringar har forskarna tagit fram värmekartor som visar hur olika delar av världen påverkas vid olika temperaturhöjningar.

Om medeltemperaturen stiger med 4 grader till år 2100 kommer enligt kartorna till exempel hamnstaden al-Hudaydah i Yemen, med över 700 000 invånare, att ha över 300 dagar per år med fuktig värme som inte går att leva i.

Forskarna skriver vidare att även länder som USA och Australien kommer att påverkas. De uppmanar till en bredare syn på klimatförändringarnas konsekvenser och att ta med i beräkningarna att delar av jorden inte kommer att vara beboeliga när medeltemperaturen stiger.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.