Nyheter

Fattigdomsbekämpning och globala nettonoll-mål hotas av tung skuldbörda

Veteskörd i Nildeltat, Egypten.

Världsbankens president, Ajay Banga, påpekar betydande hinder för fattigdomsbekämpning och globala nettonoll-mål på grund av den omfattande skuldsättningen i fattiga länder. Vid Världsbankens årsmöte i Marrakech, Marocko, framhöll Banga vikten av snabb skuldlättnad.

FATTIGDOM | Fattigdomsbekämpning och globala nettonoll-mål står inför betydande hinder på grund av den tunga skuldbördan som fattiga länder brottas med, enligt Världsbankens president Ajay Banga. Under Världsbankens årsmöte i Marrakech, Marocko, betonade Banga vikten av snabbare skuldlättnad. Han underströk dock att det inte finns något enkelt svar på problemet och att det inte finns någon ”trollstav” som kan lösa situationen, rapporterar The Guardian.

Enligt Världsbankens chefsekonom, Indermit Gill, har den senaste aggressiva räntehöjningen från Federal Reserve, liknande den som skedde för över 40 år sedan, resulterat i att 24 länder gick i konkurs. En rapport från Debt Service Watch, en sammanslutning av skuldkampanjgrupper, målar upp en dystrare bild för utvecklingsländerna än tidigare kriser, inklusive den latinamerikanska skuldkrisen på 1980-talet.

Enligt deras rapport absorberade skuldåterbetalningen över hälften av budgetintäkterna och 40 procent av de offentliga utgifterna i Afrika. Över hela världen kämpade 35 länder för att betala över hälften av sina intäkter för skuldåterbetalning och 54 länder använde över en tredjedel av sina intäkter för samma ändamål. Dessa siffror var betydligt högre än vad låginkomstländerna ställdes inför före initiativen för hårt skuldsatta fattiga länder på 1990-talet och det multilaterala skuldlättnadsinitiativet 2005.

Fem länder,  Egypten, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Gambia, samt Malawi, stod inför de högsta betalningskostnaderna som en del av sina intäkter, vilket underminerade deras förmåga att investera i utbildning, hälsa, socialt skydd och klimatåtgärder.

Debt Service Watch-rapporten uppmanar till en omfattande skuldavskrivning för att ge fattiga länder utrymme att satsa på att uppnå FN:s 2030-mål för hållbar utveckling. Trots nuvarande skuldlättnadsavtal fortsätter skuldtjänsten att utgöra en betydande andel av intäkterna för dessa länder, vilket hindrar deras möjlighet att främja ekonomisk utveckling och minska fattigdom.

Matthew Martin, chef för Development Finance International, varnar för att detta är en ”tyst kris”:

– Länder kanske inte är i konkurs ännu, men miljoner om inte miljarder lider varje dag. Folk är inte beredda att göra något åt det men de måste hantera det. Om de inte gör det kommer det att bli mer migration och mer instabilitet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.