Ledare

Vi måste alliera oss med naturen för att inte gå under

SVT har nyligen gjort en stor kartläggning av hur klimatförändringarna påverkar Sverige. I kartläggningen har de samlat nyhetsrapportering från olika lokala nyhetsredaktioner, vilket synliggör hur vi alla står inför utmaningen att anpassa våra levnadssätt och samhälleliga strukturer för att överleva i en värld som inte ser ut som den gjorde i går.

Kartläggningen gör det smärtsamt uppenbart att vi har skapat system som är sköra för förändring och som har en direkt påverkan på människors vardag – men det blir också klart att vi har goda möjligheter att hitta nya vägar för att skapa ett hållbart samhälle.

Att medeltemperaturen stiger till följd av mänskliga utsläpp, både globalt och på nationell nivå, går inte längre att förneka. Hur mycket vi än önskar att vi kunde förutse exakt vilka effekter det kommer att få är det hittills ingen som hittat en fungerande spåkula. Men om det som redan händer är en föraning om hur framtiden kommer se ut behöver vi bygga system som hanterar översvämningar, värmeböljor, torka, invasiva arter och förändrad tillgång till rent dricksvatten och mat. Och det snabbt.

FN:s generalsekreterare
Antonio Guterres sade i förra veckan att församlingens 193 medlemsstater omedelbart måste ställa om från ”omoraliskt och oansvarigt kortsiktigt tänkande” till att fokusera på vad som kommer att hända i morgon – och agera utifrån det. Han fortsatte med att trycka på att 2023 måste bli ett år av ”game changing climate action”, inte ursäkter och babysteps – och i synnerhet ingen mer ”bottenlös girighet hos fossilindustrin och dess möjliggörare”.

Men var ska man börja? Guterres pratar mycket om stater och stora företag, och de är naturligtvis stora spelare i det här sammanhanget. De måste agera för att vi ska få till den förändring av samhället som krävs för att vi ska kunna anpassa oss till klimatförändringarna. Men på lokal nivå kan man också göra skillnad. Nyligen släpptes en artikel i The Lancet där en grupp forskare har undersökt hur man kan rädda liv genom att plantera träd i städer. Med fler träd i städerna kan man enligt artikeln sänka temperaturen på dagtid i stora städer och på så sätt minska skadorna som en värmebölja medför.

Grönare städer – bokstavligt talat – kan dessutom ha effekt på många plan: vi får skugga i värmeböljan, vi får koldioxidupptagning, vi får vattenlagring för att klara översvämningen. Och kanske viktigast av allt: vi allierar oss med den natur vi aktivt har arbetat för att montera ner och ser att vi inte står utanför den utan är en del av den.

Det är hög tid att skapa system som lever och förändras med en helhet som vilket ekosystem som helst. Det är hög tid att se oss själva, våra städer, vår planet som något levande, inte något statiskt, och utgå från det i politiska beslut på såväl lokal som global nivå. Ge liv åt ett träd och det kan ge oss liv tillbaka.

Ju fler som prioriterar liv och hållbara, levande system, desto större chans har vi att klara att anpassa oss efter klimatförändringarna. För att återgå till SVT:s kartläggning: Vi ser klimatförändringarna påverka oss på lokal nivå. Och vi kan anpassa oss efter dem på lokal nivå.

Varje kommun kan välja
att lägga sin klimatbudget på att göra det som behövs just där: skapa gröna städer fulla av liv och växtlighet; skapa ett jord- och skogsbruk med fokus på småskalighet, lokal produktion och mångfald. Låt förändringen börja där den märks, och sluta blunda för det som är uppenbart: vi behöver alliera oss med naturen nu för att inte gå under med den.

HBO:s serie The Last of Us, särskilt avsnitt 3.

Rekordlitet istäcke runt Antarktis i januari i år.

Ledare

En populistisk nedmontering av miljöpolitiken

Att använda kärnkraften som ursäkt för att inte göra något i miljöpolitiken är inget nytt. Det har varit regeringspartiernas snuttefilt för att slippa ta ansvar sedan långt innan de blev regeringspartier. Men bakom den snuttefilten är såväl statsministern som näringsministern och miljöministern nakna. Så nakna att de är beredda att riskera hundratals miljarder för att inte näringslivet och energibolagen ska rycka undan filten. Redan tidigare har de avsatt ofattbara 400 miljarder i garantier för att få fart på byggandet, men det verkar inte räcka.

I förra veckan konstaterade de på en presskonferens att det krävs ännu mer från staten för att någon ska våga satsa på kärnkraft – en teknologi som alltid blir mycket dyrare och senare än beräkningarna har visat. Med ännu fler hundratals miljarder i garantier hoppas man nu få fram två reaktorer till 2035 och tio till 2045. Det är förstås helt orealistiskt och kommer inte att ske. Tittar man på erfarenheten från andra länder kommer de första möjligen bli klara till 2045.

Men oavsett om de första reaktorerna blir klara om 12 eller 22 år är det för sent som åtgärd mot klimatkrisen. Istället kommer en sådan gigantisk satsning stå i vägen för alla de snabba, effektivare och billigare lösningar som skulle fått utrymme om regeringen hade låtit marknaden styra.

För mer än 400 miljarder skulle vi kunna genomföra enorma energisparåtgärder och bygga en massa förnybara kraftverk. Kraftverk som går att få upp snabbt och som har en helt annan driftsäkerhet än de evigt stillastående kärnkraftverken. Regeringen har inte förstått att klimatkrisen är här och nu, 1,5 grader är redan kört och vi rusar mot en ökning på en bra bit över 2 grader.

Inte heller den andra snuttefilten är ny. Den som går ut på att det är andra länder som måste göra något, inte vi. Att Kinas utsläpp är så mycket större att det inte spelar någon roll vad vi gör. Att i stort sett alla i Sverige står för betydligt större utsläpp än medelkinesen och att våra egna konsumtionsutsläpp till stor del sker i Kina låtsas han inte om.

Men Tidöpartierna har ett retoriskt grepp som faktiskt är ganska nytt. Sedan valet har de börjat säga, alltmer frekvent, att miljöpolitiken måste utformas så den accepteras av folket. I stort sett varje nedmontering av miljöpolitiken förklaras numera med detta. Och i sak har de förstås rätt, även om det finns massa exempel där politikerna gått före och opinionen köpt det när det väl genomförts. Rökförbudet på krogen och biltullarna i Stockholm är bara två exempel. I grunden bör vi förstås inte ens överväga att ge avkall på demokratin för att lösa miljökrisen.

Men det är inte samma sak som en populistisk nedmontering av miljöpolitiken. Tvärtom bör slutsatsen vara att miljöpolitiken behöver bli effektivare och smartare. Effektivt är att beskatta växthusgaser och resursuttag hårt. Och smart är att sedan inte låta pengarna gå in i statskassan så folk känner sig rånade på sin överhöghet, utan istället dela ut det som kommer in direkt och villkorslöst till alla invånare. Då blir det lönsamt att minska sina utsläpp och sin konsumtion samtidigt som de som har minst gynnas istället för att drabbas hårdast.

Svårare än så behöver det inte vara, Pourmokhtari, om man nu inte sitter i knät på Åkesson och skyler sig med en snuttefilt.

Ledare

Omöjligt separera klimatfrågan från andra rättvisefrågor

Klimatrörelsen Fridays for Future har varit i blåsväder de senaste veckorna. Det började med ett inlägg på rörelsens internationella Instagram-konto där de bland annat skrev att ”västerländska medier ljuger genom att inte berätta hela historien”, att de är ”finansierade av imperialistiska regeringar” och att de ”hjärntvättar” människor till att sympatisera med Israel. Inlägget togs senare bort, men skadan var redan skedd.

Även rörelsens förgrundsfigur Greta Thunberg har fått hård kritik. Dels för att många tycker att hon inte har tagit tillräckligt stark ställning mot Hamas och mot antisemitism. Dels för att hon i ett inlägg om Palestina lade upp en bild på sig och själv och några andra aktivister där en av de medverkande i bilden hade en bläckfisk i form av ett gosedjur, något som många kopplar till en antisemitisk konspirationsteori om en judisk elit som styr världen.

Själv menade hon dock att hon inte kände till den kopplingen och att den för henne bara var ett verktyg som autistiska personer använder för att kommunicera känslor. Häromdagen blev hon också avbruten när hon höll ett tal i Amsterdam iförd palestinasjal och där hon bland annat bjudit upp en palestinsk kvinna. En man i publiken tog mikrofonen från henne och sa att han kommit dit ”för en klimatdemonstration, inte en politisk åsikt”.

Särskilt i Tyskland har kritiken varit massiv, kanske inte så märkligt med tanke på landets såriga relation till judar. Både De grönas talesperson och talespersonen för Fridays for Futures tyska avdelning har tagit avstånd från Thunberg.

En hel del av den kritik som riktats framför allt mot Greta Thunberg, men också mot Fridays for Future i stort, är överdriven och befängd. Att Thunberg skulle vara antisemit för att hon pekar på de fruktansvärda folkrättsbrott som Israel utför just nu är en vettlös tolkning. Både Fridays for Future och Greta Thunberg har också vid upprepade tillfällen sagt att de tar avstånd från Hamas attacker och fördömer allt våld mot civila från båda sidor. Det är också viktigt att poängtera att Fridays for Future har massor av lokalgrupper som jobbar självständigt, vad en grupp säger eller gör bör alltså inte drabba andra grupper.

Med detta sagt har dock kritikerna också vissa poänger. Man får inte glömma att samtidigt som Israel bombar Gaza urskiljningslöst – något som verkligen bör fördömas – så har hatbrotten mot judar (men även mot muslimer) ökat markant i många länder de senaste veckorna. Gamla konspirationsteorier om judar som styr världen tillsammans med USA och mäktiga medier får också ny spridning, ivrigt påhejade av diverse högertroll – men tyvärr också av vissa inom vänstern.

Det är i ljuset av det man måste se inlägget om ”hjärntvätt” och varför det gjorde många så upprörda. Även om tanken med inlägget när det postades kanske inte var att ge ved på brasan åt antisemitiska konspirationsteorier så är det lätt att förstå att vissa tolkar det så.

Det finns också en större fråga i det här, nämligen den om huruvida organisationer som Fridays for Future bör uttala sig om sådant som Israel-Palestina-konflikten, eller annan politik än miljöfrågan över huvud taget. En del menar att det skrämmer bort människor och inte gynnar klimatfrågan.

För många inom klimatrörelsen hänger dock klimat och rättvisa oundvikligt samman. Det går inte att prata om hur vi ska stoppa klimatförändringarna utan att också prata om vilka i världen som drabbas hårdast av förändringarna eller om att omställningen till en fossilfri värld måste sker på ett rättvist sätt.

Många ser ändå ingen koppling till klimatet i konflikten mellan Israel och Palestina, och det är sant att den i första hand handlar om religion, förtryck och generationslånga motsättningar. Men det är också viktigt att se att exempelvis USA:s starka stöd till Israel delvis handlar om deras geopolitiska intressen i områdena, inte minst utvinningen av olja.

Att separera ”klimatfrågan” från andra politiska frågor låter sig helt enkelt inte göras. Allt hänger samman, och därför är det både modigt och viktigt att rörelser som Fridays for Future inte ger vika utan fortsätter att tala om förtryck i alla dess former.

Men när man gör det är det också viktigt att vara vaksam så att man inte ofrivilligt faller offer för diverse konspirationsteorier. Det är som när rättmätig kritik mot kapitalismen och bankväsendet ibland glider över i konspirationsteorier om att alla banker är onda och försöker hjärntvätta oss.

Med sådana glidningar i åtanke bör man akta sig för att prata om media generellt som att de hjärntvättar befolkningen eller styrs av regeringarna. Förutom att det i många fall inte är sant gör det klimatrörelsen till en lätt måltavla för dem som bara är ute efter att sänka den.


Kunskap, förståelse och patos.


Kunskap, förståelse och patos.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.